Reageer op: Woningcorporatie stuurt medewerker naar de ALV. Machtiging nodig?

#9845
DikOz
Deelnemer

  Op 15 april 2014 schreef (bij de reacties) Norbert Rijssenbeek:
  “….. Een gemachtigde moet altijd schriftelijk zijn gemachtigd. Het is dus niet voldoende, dat de gemachtigde zich alleen maar als zodanig voordoet. Ook is onvoldoende dat de leden van de VvE de gemachtigde als zodanig ‘herkennen’.”
  en Bob haalde hr. N.L.J.M. (Norbert) Rijssenbeek uit juni 2015 aan:
  Zonder afbreuk te (willen) doen aan de letter van de MR’n (schriftelijkheid voorgeschreven) toch nog even een citaat uit HET boek van de heer Rijssenbeek…
  “Men zij er op attent, dat de volmacht niet zonder meer en absoluut ongeldig is, indien de schriftelijkheid ontbreekt. Het kan immers voorkomen, dat de VvE (reeds) heel goed weet, dat een bepaald persoon de (vaste) gevolmachtigde van een appartementseigenaar is en het daarom niet nodig acht nader schriftelijk bewijs van de volmacht te vragen.”
  In ruwweg 1 jaar lijkt het standpunt iets aangepast te zijn: als de VvE (dat moeten de leden zijn) iets heel goed weet, is een schriftelijk bewijs toch niet nodig.
  Ik blijf erbij dat een machtiging simpel te doen is en vriendelijk is voor de VvE.