Reageer op: Lid trekt stem terug op in vergadering genomen besluit

#9850
RonaldL
Deelnemer

    De vve gaat niet over de splitsingsakte. De splitsingsakte kan slechts gewijzigd worden door de verzamelde eigenaars in unanimiteit bij de notaris. Tot dat de gewijzigde akte is gedeponeerd geldt de huidige akte.
    Een besluit in de ALV van de vve is genomen zodra het genomen is met een maand wachttijd voor bezwaar. In een vergadering is een besluit genomen in meerderheid voor wijzigen splitsingsakte. Daarna is in een volgende vergadering geen besluit genomen, want geen meerderheid, slechts een mededeling “ik wil niet meer”. Het eerste besluit geldt nog steeds, want is niet gevolgt door ander besluit. Maar is allemaal niet relevant, want gaat over een onderwerp waar de vve helemaal niet over gaat, dus nietig.
    Feitelijk ben je in overtreding door onderhoud te doen aan zaken die gemeenschappelijk zijn en slechts door de vve kan worden uitgevoerd. Je zou kunnen argumenteren dat in de ALV is besloten het onderhoud ieder voor zich te laten doen, maar daar dit besluit strijdig is met de splitsingakte zou nietigheid ingeroepen kunnen worden.
    Juridisch sta je zwak. De oplossing is om met de andere eigenaar het op een akkoordje te gooien, dus werken aan begripvolle samenwerking is een must.
    Mijn bescheiden mening. Lees dit als een aanleiding om je eigen gedachten te scherpen.