Reageer op: Lid trekt stem terug op in vergadering genomen besluit

#9852
Anoniem
Deelnemer

  Beste allen,
  Dank voor jullie reacties!
  Beste Ronald,
  Het besluit om het onderhoud aan de kozijnen in de toekomst voor de individuele eigenaar te laten worden, door het wijzigen van de splitsingsakte op dat punt,  is unaniem, in dit geval door beide eigenaars (50/50 verhouding), genomen. Ook is, wederom unaniem, het besluit in de volgende vergadering genomen om de offerte van de notaris tot wijziging, goed te keuren. Er is binnen een maand geen bezwaar hierop gekomen.  Mijns inziens dus een rechtsgeldig besluit aangaande de splitsing op dat punt. Het nadere overleg aangaande wijziging tav het opnemen van een recenter modelreglement staat mijns inziens dan ook buiten het besluit tav onderhoud kozijnen. Ik was benieuwd of deze redenatie correct was.
  De VvE zijn wij, als eigenaren, beide in dit geval. Het wordt alleen beheerd door een externe partij.
  Ik zal de casus voor gaan leggen aan een jurist, gezien het stadium van goede gesprekken en akkoorden helaas achter ons liggen.