Reageer op: Mag je aan schuldverrekening doen?

#9867
ottovr
Deelnemer

  > Je moet je afvragen of je dat wilt. Je houdt een achterstallige betaling die nooit de >betalingstermijnen overschrijd.
  De kans daarop hangt af van de lengte van de voor de VVE geldende betalingstermijnen. Naarmate de schuld groter is neemt ook de kans af dat die volgende betalingen welke niet door de debiteur als aflossing van de oorspronkelijke schuld worden aangemerkt, die schuld wegwerken voordat de betalingstermijn wordt overschreden.
  >Bij ons gaan achterstallige betalingen gewoon het incassotraject in na de nodige >waarschuwingen. Hiermee is het probleem ook eindig.
  Het probleem is eindig maar dat einde kan heel vervelend uitpakken, nl. dat de schuld (ingevolge van de schuldbepalingen in de gebruikelijke AvS’en) ter aflossing wordt uitgedeeld over de overige eigenaren. De toewijzing van een gedane betaling aan een voorgaande schuld staat het toepassen van een incassomaatregel niet in de weg; beide kunnen parallel gebruikt worden als er sprake is van de overschrijding van een betalingstermijn.
  Dat risico moet worden afgewogen tegen het risico van verlies door oninbaarheid van oude schulden.
  Ik zou toch graag een antwoord willen hebben op mijn oorspronkelijke vraag.