Reageer op: Mag je aan schuldverrekening doen?

#9881
ottovr
Deelnemer

  >Ik kan me niet voorstellen dat er eigenaren zijn die hun bijdragen niet zouden betalen, >uitsluitend om “bestuurdertje-pesten”.
  Ik kan moeilijk een andere reden verzinnen gezien de kosten die deze vorm van “lenen” bij de VVE met zich brengt.
  >Het lijkt me zinvol jullie incassoprocedure eens goed onder de loep te nemen.
  Onze beheerder is zeer overtuigd van eigen gelijk in dezen. En aangezien mijn medeleden zich als heel tevreden gedragen ten aanzien van de beheerder zal het moeilijk zijn ze te overtuigen een ander te nemen, temeer wij er de laatste 10 jaar al drie gehad hebben. Ik heb al voorgesteld alles weer in eigen beheer te nemen, net zoals het de eerste 35 jaar van het bestaan van dit complex het geval was, maar nee hoor, men wil extern beheer.
  >De hoge incasso- en gerechtelijke kosten die het niet-betalen met zich mee zal brengen >zal voor mening eigenaar een reden zijn om het niet zover te laten komen, en zeker niet >als “spelletje” 😉
  Nou, je weet dat voor het geld dat het je kost aan innings- en gerechtskosten, je heel wat terug krijgt, nl. de voldoening dat het het bestuur vele uurtjes kost om het een en ander in de gaten te blijven houden, en toe te zien dat de beheerder en het incassobedrijf op tijd steeds de juiste maatregelen nemen.
  Daarnaast ben ik ook nog steeds van mening dat met een adequate en strikte incassoprocedure  de kans op oninbare schulden tot een minimum beperkt is.
  Dat is helemaal juist maar wordt steeds het maximaal-haalbare beproefd, vraag ik mij af. Zo hadden wij ten aanzien van een van de notoire schuldenaren allang een uit-voorraad-uitvoerbaar-vonnis bij de rechtbank moeten halen zodat ook toekomstige schulden door een gerechtsdeurwaarder geïnd kunnen worden zonder tussenkomst van de rechter.