Reageer op: Voorzitter ALV

#9902
DikOz
Deelnemer

  Omdat dit nu bij ons speelt, hier de artikelen van het Modelreglement 1992 waarin voorzitter voorkomt, met een (mijn) korte samenvatting.
  Vraag is wie meer bevoegdheden en misschien ook meer taken heeft: de Voorzitter van de Vergadering (VV) of de Voorzitter van het bestuur (VB)? Mijn conclusie is dat de VV meer bevoegdheden heeft, meer omschreven taken heeft en belangrijker is. Veel van de toegedichte taken van de VB lijken taken van het bestuur te  zijn.
  MR 1992:
  Art 8          VV: waarmerken notulen bij uitkering verzekering (VV niet expliciet genoemd)
  Art 32.3     VV: beschikking over gelden reservefonds (samen met een lid)
  Art 33.3     VV of bestuur: bevoegdheid tot bijeenroepen ALV
  Art 33.5     VV: benoeming door ALV
  Art 33.6     taak en tijdsduur benoeming van VV door ALV
  Art 33.7     VB en VV: toegestaan is combinatie beide functies 1 persoon
  Art 40       VV: ondertekening notulen
  Art 41.1     Bestuur: Benoeming functies binnen het bestuur o.a. VB
  Artl 41.5    VV: machtigt VB voor hoge spoedeisende maatregelen
  Overigens staat de  VV bevoegdheid tot vervanging/waarneming  van het bestuur in de wet.