Reageer op: VvE kan appartement verkopen bij achterstand in de servicekosten

#9939
Rob
Deelnemer

    Ik vraag me af of die laatste zin wel helemaal correct is aangezien de VvE in principe geen rol speelt in het bewandelen van die optie.
    In het stappenplan waar hier eerder naar verwezen is is te lezen;
    “… De tegenstem of niet uitgebrachte stem kan worden vervangen door een machtiging van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen op grond van artikel 5:140a BW. Lid 2 van dat artikel bepaalt, dat machtiging kan slechts worden verleend op verzoek van een of meer appartementseigenaars aan wie ten minste de helft van het aantal stemmen in de vergadering van eigenaars toekomt. De VvE zelf kan het verzoek niet indienen.”