Reageer op: VvE kan appartement verkopen bij achterstand in de servicekosten

#9952
Jock
Deelnemer

  Beste Bob en Rob,
  De persoon die in de vergadering aankondigde dat de 92% voorstemmers even de bij de rechter een vervangende machtiging voor die 8% tegenstemmers gaat halen baseert zich op een mail van een advocaat die stelt zich in VvE recht gespecialiseerd te hebben.
  In die lange mail geeft hij een aantal zaken aan, waaronder het gegeven dat een rechter bij schade aan onze kant het besluit tot statutenwijziging zal moeten vernietigen, en dat dat dus een zinloze weg is.
  Hij sluit de brief af met de volgende alinea: “Kortom, indien de VvE alsnog tot wijzing van het reglement van splitsing wenst over te gaan zal dit
  met medewerking van alle eigenaren en beperkt gerechtigden moeten gebeuren. Indien een of
  meerdere eigenaren of beperkt gerechtigden zich niet verklaren of hun medewerking zonder redelijke
  grond weigeren, kunnen een of meerdere eigenaren aan wie ten minste de helft van het aantal
  stemmen in de vergadering toekomt het geschil voorleggen aan de kantonrechter en haar verzoeken
  om de medewerking van de weigerachtige appartementseigenaars en/of beperkt gerechtigden te
  vervangen door de vervangende machtiging van de kantonrechter. Of een dergelijke machtiging zal
  worden verleend is moeilijk te voorspellen. Dit is in hoge mate afhankelijk van het redelijkheidsoordeel
  van de behandelend rechter.”
  Hij heeft het hier niet over wel of niet vergaderen of de 80%, hij stelt hier enkel dat dit de enige weg voor de voorstemmers is.
  En wat ‘men’ dus nu van plan is , is om in juni te gaan vergaderen en omdat de 100% dan dus niet gehaald gaat worden vervolgens naar de kantonrechter te stappen voor die vervangende machtiging, waarna ze op 100% uit kunnen komen en het gewoon door kan gaan. En ik lees in dit stuk van de advocaat of in de wet niet dat ze dit niet kunnen, sterker nog, ik lees het als zijnde de ‘enige weg’. Vandaar dus mijn conclusie dat de leden straks met twee procedures tegelijk bezig zijn, zij halen hun machtiging en wij de besluitsvernietiging. Lijkt me gek.
  Verder heeft de advocaat het over het redelijkheidsoordeel van de rechter, wat dus alle kanten (ook de verkeerde) op kan gaan. Terwijl vragen om vernietiging cfrm 5:140b voor ons risicoloos lijkt, dus zal het jullie duidelijk zijn waarom deze kwestie zo belangrijk is…….