Reageer op: VvE kan appartement verkopen bij achterstand in de servicekosten

#9958
Rob
Deelnemer

  Hoi Jock,
  Ik denk persoonlijk dat er hier niet veel meer is toe te voegen dan alle eerdere berichten.
  De werkwijze die men bij jullie van plan is te gaan volgen is simpelweg niet juist.
  Persoonlijk denk ik dat je de focus ook een beetje teveel legt op de ‘gewenste’ 100%
  Er komt een vergadering.
  Wanneer daarin het minimaal vereiste aantal stemmen wordt gehaald is het besluit aangenomen en valt er voor de vóórstemmers gewoon niets meer te doen.
  Wanneer het minimaal aantal vereiste stemmen niet wordt gehaald is het besluit verworpen.
  Alleen dán kunnen een of meerdere eigenaren, aan wie ten minste de helft van het aantal
  stemmen in de vergadering toekomen, nog naar de kantonrechter met een verzoek voor een vervangende machtiging.

  Verder heeft de advocaat het over het redelijkheidsoordeel van de rechter, wat dus alle kanten (ook de verkeerde) op kan gaan.

  Uiteraard is onderstaande tekst geen garantie, maar in het stappenplan is ook te lezen;

  “… De kantonrechter zal bij het al dan niet verlenen van de machtiging een belangenafweging toepassen. Indien en voorzover eigenaars die niet voor de aktewijziging hebben gestemd een redelijke grond aanvoeren waarom zij tegen zijn, zal de kantonrechter de machtiging weigeren. Dat zal in elk geval aan de orde zijn indien deze eigenaars stellen schade te ondervinden als gevolg van de aktewijziging, bijvoorbeeld in de vorm van verminderde bruikbaarheid van hun appartementsrecht.”

  Ik denk dat je als ‘tegenstemmers’ er heel goed aan doen om voor een eventuele rechtszaak eveneens een advocaat te zoeken die gespecialiceerd is in het appartementsrecht.