Reageer op: Genomen besluit ALV niet uitgevoerd

#9959
Rob
Deelnemer

    Je kan het bestuur aanspreken op zijn taak, het uitvoering geven aan de besluiten van de vergadering.
    Een bestuur wat handelt in eigen belang en weigert zijn taak op een goede wijze uit te voeren kan wat mij betreft beter gewoon weggestuurd worden.
    Werkt de hele VvE en het bestuur niet mee dan zou je in het uiterste geval ook de VvE én het bestuur kunnen dagvaarden en vorderen dat zij alsnog uitvoering geeft aan de genomen besluiten, op straffe van een dwangsom.