Reageer op: Taken van het bestuur

#10834
DikOz
Deelnemer
    Zo’n omschrijving van de bestuursfunctie is echt veel te kort door de bocht. Ik zou het aantrekkelijker omschrijven, anders krijg je helemaal geen bestuurs kandidaten meer.
    Zelfs bij het voorziene deel van de taken van het bestuur geldt dat het bestuur op  sommige gebieden wel degelijk een eigen verantwoordelijkheid heeft. Denk aan het opstellen van de begroting en het opstellen/bijhouden van het MJOP.
    Bij het onvoorziene deel van de taken kan het bestuur zonder toestemming van de ALV optreden en zelfs geld uitgeven. Als de voorzitter van de vergadering ook voorzitter van het bestuur is, kan het bestuur voor onvoorziene zaken, veranwoord,  aanzienlijke  bedragen uitgeven voor spoedeisende zaken. Natuurlijk moet hier over verantwoording worden afgelegd aan de ALV.
    mijn ervaring is dat minder dan 50% van het werk voorzien is.
    En dan is er nog de perceptie bij leden en buitenstaanders die de voorzitter zien en aanspreken als voorzitter van de VVE.  Die functie bestaat niet, maar je wordt wel aangesproken als voorzitter van de vve. Ook daar moet het bestuur zelfstandig en verantwoord mee omgaan.