Reageer op: Voorzitter ronselt stemmen

#5971
Bob
Deelnemer

    Hier is dus géén sprake van misbruik van bevoegdheid.
    Een eerste voorwaarde om misbruik te kunnen maken van enige bevoegdheid is immers dat er sprake is van bevoegdheid als zodanig, en daar is in onderhavige kwestie geen sprake van.
    Als aangegeven door “de lastige” is géén der leden van de VvE bevoegd om in een vergadering meer dan twee volmachten aan te nemen/te hebben van andere leden. Daarmee is het aan het bestuur niet toegestaan om zoveel volmachten te hebben (tenzij het bestuur in casu uit meer dan 12 leden zou bestaan, des neen). Er is dientengevolge geen sprake van misbruik van enige bevoegdheid, maar wel van een besluit dat tot stand is gekomen in strijd met de in het reglement neergeslagen regels die totstandkoming van besluiten beschrijven. Daarmee is er dus sprake van ………..
    Met vriendelijke groet, Bob.