Jurisprudentie bestuursdwang

4 Januari 2013, Hoge Raad, LJN BY0971

In geval van bestuursdwang wordt de VvE aangeschreven en is elke eigenaar naar rato van breukdelen (hoofdelijk) aansprakelijk. Rechtsingang: 5:113 lid 5 BW. Lees hier de gehele uitspraak van de Hoge Raad, of lees hier een uitleg en samenvatting van het arrest.

15 maart 2011, Gerechtshof Den Haag, LJN BP8059

VvE-leden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor hun aandeel in de schuld van de VvE. De kosten van bestuursdwang vallen ook onder deze schulden. De schuldeiser (i.c. de gemeente) kan dan het VvE-lid ook direct aanspreken voor dit aandeel. Lees hier de gehele uitspraak.