Een ‘must’ voor iedere VvE: Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP)

Als VvE heeft u jaarlijks te maken met onderhoud aan uw gebouw. Dat brengt kosten met zicht mee. Een Meerjaren Onderhoudsplan is een voorwaarde om deze kosten te beheersen. Daarbij gaat het om onderhoudskosten op korte en op lange termijn.

Een Meerjaren Onderhoudsplanning met conditiemeting volgens NEN 2767 is de basis voor uw huisvestingsbeleid. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het maken van goed doordachte keuzes. U krijgt inzicht in het te verwachten groot onderhoud. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u dit onderhoud makkelijk meenemen in de begroting.

Meer inzicht door toelichting MJOP

Het meerjaren Onderhoudsplan is niet voor iedereen goed te begrijpen. Als u niet dagelijks met deze materie te maken heeft, is het van belang dat u een adviesbureau heeft dat u het MJOP toe kan lichten.

Daarnaast wordt in het MJOP vaak gesproken over te nemen maatregelen. Laat u ook daarover goed informeren.

Met een DMJOP slaat u twee vliegen in één klap

Steeds meer VvE-besturen zijn zich bewust van het belang van een duurzaam onderhoud. Daarom is er naast het MJOP ook het DMJOP. Dit is opgebouwd uit twee onderdelen, namelijk een Energie maatwerkadvies en een Meerjaren Onderhoudsplan. Het Energie maatwerkadvies geeft inzicht in de mogelijke energiebesparende maatregelen. Het MJOP geeft inzicht in de conditie van uw vastgoed.

Met een DMJOP kunt u energiebesparende maatregelen combineren met gepland regulier onderhoud, en kunt u voorgenomen maatregelen borgen in de toekomst.

Na het plan komt technisch beheer

Uit het (D)MJOP komt een lijst van maatregelen naar voren. Dat kan zijn het schilderwerk, nieuwe beglazing, vervanging centrale verwarmingsketel en/of vervanging voegwerk. In zo’n geval is het prettig als de opsteller van het MJOP ook het technisch beheer op zich kan nemen. Zij kennen immers uw situatie en uw wensen het beste.  Vaak zijn er mogelijkheden voor onderhoudsplanning en complete technisch beheer van uw onroerend in abonnementsvorm af te nemen. Daarmee smeert u de deze kosten gelijkmatig over de tijd uit en komt u niet voor onverwachte hoge kosten te staan.

MJOP voor kleine VvE’s: BOP

Speciaal voor kleine VvE’s tot 8 appartement is er ook een Beperkt Onderhouderplan mogelijk. Dit heeft als grote voordeel dat de kosten veel lager zijn en het rapport wel het inzicht geeft in de te verwachten onderhoudskosten voor de komende jaren. Ook kan het BOP rapport gebruikt worden voor een eventuele financieringsaanvraag. Lees hier meer over het BOP en vraag direct een offerte aan voor een BOP.

Vraag hier direct een offerte aan voor het MJOP van uw VvE

Nederlandvve.nl en de experts van Propendum maken het u nu nog makkelijker om een MJOP voor uw VvE aan te vragen. Vul onderstaand formulier in en er wordt zo snel als mogelijk contact met u opgenomen voor een vrijblijvende offerte. Dit kan zowel voor een MJOP als voor een DMJOP.