Gevaarlijke beweegbare liftdrempel kan worden vervangen

Veel Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) hebben nog een oudere lift zonder kooiafsluiting, maar met een beweegbare drempel. Die drempel schakelt bij beknelling de lift uit. Elektronische alternatieven, die de nadelen van deze drempel opheffen, zijn toegestaan. Het Liftinstituut legt uit hoe dit alternatief werkt.

Wat is een beweegbare drempel?

Een beweegbare drempel is bedoeld om bij inklemming tussen kooidrempel en schachtwand de liftmachine mechanisch gedwongen uit te schakelen. Persoonlijk letsel wordt daardoor voorkomen of verminderd. Een bewegend systeem, zoals een drempel, is echter eigenlijk heel gebruikersonvriendelijk. Bij het uitstappen wil de drempel namelijk nog wel eens bewegen, met verminderd comfort voor de gebruiker tot gevolg. Ook doet vuil geen goed aan een soepele werking van het beweegbare systeem.

Elektronische alternatieven

Ontwikkelingen op het gebied van elektronica helpen die bezwaren op te heffen. De eerste oplossing bestond uit een enkele fotocel boven de kooidrempel. Zodra de straal werd verbroken werd de aandrijving uitgeschakeld. Als alternatief voor de logge beweegbare drempel was dat al een hele vooruitgang. Door verdere ontwikkelingen en prijsdalingen is een nog beter systeem op de markt gekomen. Een zogenaamde sensorlijst over bijna de gehele hoogte van de kooitoegang. Zodra een passagier één van de stralen van de sensorlijst verbreekt, stopt de lift.

Veiligheidseisen

Probleem bij standaard elektronica is echter dat de betrouwbaarheid minder is dan van een mechanisch gedwongen contact, zoals dat op de beweegbare drempel is toegepast. Binnen Europa zijn daarom eisen ontwikkeld waaraan elektronische schakelingen moeten voldoen om het veiligheidsniveau in de buurt van mechanisch gedwongen contacten te laten komen. Er zijn diverse klassen van veiligheid, de zogenaamde SIL-klassen. Wil een sensorlijst een drempelcontact mogen vervangen, dan moet deze lijst ten minste aan SIL-klasse 2 voldoen. De SBCL (Stichting Beheer Certificatie Liften) heeft een pakket eisen aan sensorlijsten vastgelegd in een bindend advies, waaronder ook het SIL-klasse 2-niveau. Ook moet de dichtheid van het lichtscherm zodanig zijn dat een staaf met een doorsnede van 50 mm wordt gedetecteerd. Naast eisen aan het lichtscherm zelf zijn er voorwaarden gesteld aan de plaatsing en de werking van het scherm.

Advies voor VvE’s over liftveiligheid

Liftenfirma’s zijn op de hoogte van de bovenbeschreven oplossing. Zij kunnen uw VvE adviseren over toepassing in uw installatie. Wilt u meer weten over liften en veiligheid? Neem dan contact op met het Liftinstituut.