Jurisprudentie incasso en executie

2 Juli 2013, Wet Incassokosten en VvE’s, ECLI:NL:GHAMS:2013:2688

In deze uitspraak bevestigt het Gerechtshof een eerdere uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Hierdoor komt vast te staan dat de Wet Incassokosten wel degelijk ook van toepassing is op de relatie tussen VvE-leden en de VvE. Lees hier de gehele uitspraak en hier een artikel met uitleg over dit arrest.

13 Mei 2013, Rechtbank Amsterdam, Voorzieningenrechter, LJN CA0869

In beginsel heeft de bank het recht om in geval van grote betalingsachterstanden het appartementgedwongen te verkopen. In dit geval oordeelde de rechter echter dat – mede omdat de appartementseigenaar door de veiling nog verder in de problemen zou komen én in staat was om zijn achterstanden in te lopen – dat veilen van het appartementsrecht niet geoorloofd was. Lees hier de gehele uitspraak en hier een uitleg en samenvatting van dit vonnis.

16 April 2013, Gerechtshof Amsterdam, LJN BZ7383

De VvE mag een appartementsrecht veilen (gedwongen verkopen) indien het VvE-lid, ondanks een vonnis van de rechter, nogsteeds niet tot betaling overgaat. De bank heeft als hypotheekhouder in beginsel een hoger recht en zal vaak proberen executie tegen te houden, desondanks staat dit gedwongen verkoop door de VvE niet in de weg bepaalde de rechter. Lees hier de gehele uitspraak en hier een uitleg over deze uitspraak.

15 maart 2011, Gerechtshof Den Haag, LJN BP8059

VvE-leden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor hun aandeel in de schuld van de VvE. De schuldeiser (i.c. de gemeente) kan dan het VvE-lid ook direct aanspreken voor dit aandeel. Lees hier de gehele uitspraak.