Lift renoveren of compleet vernieuwen?

Veel Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) denken na over de manier waarop ze de oudere liften zullen gaan renoveren. Speelt daarbij de vraag: moderniseren of vernieuwen, dan is het goed om stil te staan bij de veranderingen op het gebied van de liftnormen. Het Liftinstituut legt uit.

De prijzen van nieuwe liften zijn de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Daardoor zijn er vaker situaties waarbij de eigenaar, al dan niet hierop gewezen door zijn adviseur, overweegt niet te renoveren maar te kiezen voor een geheel nieuwe lift.

Vervanging of renovatie? Voor en tegen

Soms kan dat zinvol zijn, soms ook niet. Er zijn oudere liften die voorzien zijn van zeer degelijke onderdelen, bijvoorbeeld erg sterke deuren. Dan ga je er niet altijd op vooruit bij liftvervanging. Een nieuwe lift is vaak comfortabeler en veiliger. Een zorgvuldige afweging is nodig, waarbij ook energieverbruik bij modernisering en vervanging met elkaar vergeleken kunnen worden. En niet te vergeten de benodigde tijd. Uw liftbedrijf of adviseur kunnen u wat dat betreft met raad en daad terzijde staan.

Wanneer geldt welke norm?

Bij een liftrenovatie blijft de norm van kracht die bij de ingebruikname gold. Dat kan de NEN 1081 zijn, maar ook de EN 81-1/2. Bij liftvernieuwing geldt de huidige norm voor nieuwe liften. Dat kan, bij ingebruikname voor 31 augustus 2017, de EN 81-1/2 zijn, maar ook de EN 81-20. Bij ingebruikname na 31 augustus 2017 geldt alléén de EN 81-20.

Vrije ruimte boven en onder de liftkooi

Hoe ouder de norm, hoe beperkter de minimaal vereiste vrije ruimte boven- en onder de liftkooi in de uiterste posities. Bij het vernieuwen van een lift is dus meestal extra vrije ruimte vereist. Die moet dan wel bouwkundig beschikbaar zijn, want anders is vernieuwen geen optie. Daarbij moet ook in ogenschouw worden genomen dat de eisen aan de vrije ruimte boven- en onderin de schacht van liften gebouwd onder de EN 81-20 uitgebreider kunnen zijn dan de vrije ruimte eisen bij liften gebouwd onder de EN 81-1/2.

Vaart maken kan wenselijk zijn

De situatie kan ontstaan dat uw VvE kiest voor vernieuwing van een NEN 1081 of van een EN 81-1/2 lift en dat u voldoende vrije ruimte heeft voor vervanging door een nieuwe lift op basis van de EN 81-1/2, maar dat u onvoldoende vrije ruimte heeft voor vervanging op basis van de EN 81-20. Dan is het zaak om de vaart erin te houden zodat oplevering ruim voor 31 augustus 2017 plaatsvindt. Want dan mag u de EN 81-1/2 nog hanteren. Neem contact op met het Liftinstituut voor meer informatie hierover.