Nieuwe richtlijn liften geïntroduceerd

De Europese Commissie heeft de nieuwe liftnormen EN 81-20 en EN 81-50 vrijgegeven en de normen zijn in de Nederlandse wet geïmplementeerd. De ‘oude’ liftnormen EN 81-1 en EN 81-2 mogen nog gebruikt worden voor liften die voor 31 augustus 2017 worden opgeleverd. Het Liftinstituut legt uit wat dit voor uw Vereniging van Eigenaars (VvE) betekent.

Vernieuwing van de huidige norm EN 81-1/-2+A3 was hard nodig. Deze norm is namelijk al vijftien jaar oud. Hoofddoelstelling van de nieuwe normen is om de veiligheid van liften weer in overeenstemming te brengen met de huidige inzichten. Onderzoek binnen de Europese commissie, adviezen van brancheorganisaties en notified bodies en interpretaties op de huidige normen gaven de aanzet voor deze vernieuwing. Ook inbreng vanuit onder andere Amerika en China is in de nieuwe normen verwerkt. De wens is immers dat de normen EN 81-20 en -50 kunnen groeien tot dé internationale standaard. Verder moeten de nieuwe normen qua structuur passen in de nieuwe opzet van liftnormen, zoals die binnen de werkgroep CEN TC 10 van de Europese Commissie is bepaald.

Belangrijkste wijzigingen EN 81-20 ten opzichte van de EN 81-1/2

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de nieuwe normen:

  • ventilatie: hiervoor zijn alleen eisen opgenomen voor zover het voor de lift nodig is. Verder geldt plaatselijke wetgeving;
  • vrije ruimtes: als er meer mensen op een kooidak kunnen staan, moet de vrije ruimte daarop worden aangepast. Dan moet dus in meer vrije ruimte worden voorzien;
  • bij het overbruggen van de veiligheidslijn, bijvoorbeeld bij het zoeken van een storing, zijn speciale hulpmiddelen nodig en extra signalering;
  • inspectiebesturing is ook in de put verplicht, afhankelijk van het risico;
  • deuren moeten sterker zijn, een pendelproef is verplicht, en er moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat mensen geraakt worden door sluitende deuren;
  • noodverlichting: deze wordt 1 lux in plaats van 1 Watt;
  • ophanging: hierbij wordt verwezen naar de nieuwe norm voor draagmiddelen en er is een verplichting om beveiliging tegen ‘takelen’ aan te brengen.

Liftvernieuwing

Denkt uw VvE na over vernieuwing van de bestaande lift dan is het goed om na te gaan of een EN 81-20 lift past in de bestaande schacht. Als dat niet zo is, dan kan tot 31 augustus nog een 81-1/2 lift geplaatst worden. Die past misschien wel. Hoe moderner de lift, hoe groter de vereiste vrije bouwkundige ruimte in schachtkop en liftput. Past zowel een EN 81-1/2 lift en een EN 81-20 lift niet, dan kan de bestaande lift gemoderniseerd worden. Neem contact op met het Liftinstituut voor meer informatie over de mogelijkheden bij vervanging of vernieuwing van de liften van uw VvE.