Jurisprudentie orde in vergadering

12 Februari 2013, Rechtbank Alkmaar, LJN CA1152

In deze zaak bepaalt de rechter, onder meer, dat de voorzitter van de vergadering personen uit de vergadering mag verwijderen indien zij zich niet netjes gedragen. Lees hier de gehele uitspraak of hier een artikel met een samenvatting en een uitleg over de uitspraak.

16 Mei 2011, Rechtbank Maastricht, Sector Kanton, LJN BQ7678

Rechtsvraag is of een van de eigenaren het stemrecht mag worden onthouden op grond van belangenverstrengeling. Met andere woorden: is het mogelijk om een stem van een eigenaar niet mee te tellen als hij persoonlijk betrokken is bij het besluit? Als onderbouwing voor deze uitspraak stelt de kantonrechter dat de op art. 2:12 BW gebaseerde regel wil bereiken ‘dat persoonlijke belangen buiten de besluitvorming blijven en dat een appartementseigenaar zijn stemrecht niet kan uitoefenen ten aanzien van besluiten waarbij hij — anders dan in zijn hoedanigheid van eigenaar — een persoonlijk belang heeft.’ Lees hier de gehele uitspraak.

8 December 2009, Gerechtshof Amsterdam, LJN BL9127

In deze zaak worden verschillende kwesties aan het hof voor gelegd. Onder andere de vraag of een bestuurder van de VvE op mag treden als voorzitter van de vergadering (Hof: ja, indien er meerdere bestuurders zijn), of niet ondertekenen van de notulen door de voorzitter tot gevolg heeft dat de besluiten nietig of vernietigbaar zijn (Hof: nee), en of in casu voor de besluiten een gekwalificeerde meerderheidvereist is (Hof: nee). Lees hier de gehele uitspraak.