Organen van de VvE

Lees hieronder alles over de organen van de VvE. Elk orgaan heeft andere taken en bevoegdheden. De belangrijkste organen van de VvE zijn:

Hieronder leest u meer over deze organen.

De VvE vergadering (ALV)

De VvE vergadering is niet alleen de bijeenkomst van eigenaren, maar vooral het hoogste besluitvormende orgaan van de VvE. De VvE vergadering neemt bijna alle besluiten die in een VvE genomen kunnen worden. Ook komen bijna alle bevoegdheden aan dat orgaan toe. Alleen de bevoegdheden die in de akte van splitsing expliciet aan andere organen, zoals het VvE bestuur of de kascommissie, zijn toegekend, komen niet aan de vergadering toe. Lees hier meer over de VvE vergadering.

De voorzitter van de VvE vergadering

De voorzitter van de VvE vergadering is degene die is belast met het in goede banen leiden van de VvE vergadering. Hij geeft leiding aan de vergadering, zorgt ervoor dat mensen het woord krijgen en telt het aantal stemmen dat uitgebracht wordt. De voorzitter heeft nog een aantal andere belangrijke taken, zoals het organiseren van vergaderingen en meetekenen als er uitgaven uit het reservefonds worden gedaan. Lees hier meer over de voorzitter van de vergadering.

VvE bestuur (vroeger ook wel administrateur genoemd)

Het VvE bestuur voert de besluiten van de VvE vergadering uit. Het bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor de administratie van de VvE, het opmaken van de jaarstukken, het opvragen van offerte’s en het tekenen van overeenkomsten. Het bestuur van de VvE moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK). Lees hier meer over de taken en bevoegdheden van het bestuur van de VvE.

De kascommissie

De kascommissie van de VvE controleert de jaarstukken die door het bestuur zijn opgemaakt en brengt aan de VvE vergadering advies uit over het al dan niet goedkeuren van deze stukken. Klik hier om meer te lezen over de kascommissie van de VvE.

De VvE-Beheerder

De VvE-beheerder is een externe partij die enkele taken van het bestuur over kan nemen. Wat hij precies doet is afhankelijk van de beheerovereenkomst. Klik hier voor meer informatie over de VvE-beheerder.

Overige VvE commissies

De vergadering is bevoegd om andere commissies te benoemen om bepaalde taken uit te voeren. De vergadering is hier volledig vrij in. Klik hier om meer te lezen over deze overige VvE commissies.

Wie mag welke functie uitoefenen?

Niet iedereen mag elke van de hierboven beschreven functies uitoefenen. Klik hier voor meer informatie over welke personen verkiesbaar zijn voor de functies en welke personen juist niet bepaalde functies kunnen vervullen in de VvE.

Onkostenvergoedingen

Als de functies die hierboven staan niet door professionals uitgevoerd worden, zal het vaak om vrijwillers gaan. Toch hebben ook deze vrijwilligers recht op een vergoeding, in ieder geval voor de gemaakte onkosten. Klik hier voor meer informatie over onkostenvergoedingen voor vrijwilligers.