Rechten en plichten huurders VvE

Op deze pagina treft u per soort de rechten en plichten die huurders hebben binnen een vereniging van eigenaars (VvE). Klik op het onderwerp voor meer informatie (bijvoorbeeld: wat wordt ermee bedoeld en waar is het geregeld).

– Recht op uitsluitend gebruik
– Plicht tot gebruik overeenkomst bestemming
– Plicht tot behoorlijk onderhoud en zorgvuldigheid
– Gedoogplicht
– Schadevergoeding- en schadeberperkingsplicht
– Verbod op voortbrengen muziek en ander geluid
Plicht tot borgstelling huurder op verzoek bestuur
– Ontruiming bij (voortdurende) overtreding reglementen
De gebruikersverklaring en handhaving van reglementen