SKW VvE Certificaat

SKW Certificatie is de oudste instelling die VvE beheerders certificeert. VvE beheerders met een SKW certificaat voldoet aan de strenge vereisten van de door SKW certificatie opgestelde beoordelingsrichtlijn (BRL). Na de beoordeling worden VvE beheerders ieder jaar getoetst of ze nog aan de BRL voldoen. Naast VvE beheerders certificeert SKW ook individuele VvE’s.

Aantal SKW gecertificeerde VvE beheerders en VvE’s

Op dit moment (mei 2016) zijn er 32 SKW gecertificeerde VvE beheerders en 10 gecertificeerde VvE’s. Meer informatie over het certificaat voor beheerders en voor VvE’s treft u op de website van SKW.

Contact en adresgegevens SKW Certificatie

Bezoekadres:
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres:
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Telefoon: 088 244 0123
E-mail: skw@skw-certificatie.nl