Spelers liftenbranche

Voor veel lifteigenaren is het niet geheel duidelijk welke spelers de liftenbranche kent, wat hun taken zijn en waar zij staan ten opzichte van de lifteigenaar. Op deze pagina treft u een overzicht van de spelers in de liftenbranche en wat zij voor VvE’s als lifteigenaar kunnen betekenen. De belangrijkste speler bij het beheer van liften is altijd nog de lifteigenaar. Deze staat op deze pagina als laatste beschreven, waarbij eveneens wordt aangegeven wat hij wel en niet vrij mag bepalen met betrekking tot de andere spelers.

Liftfabrikant en onderhoudsbedrijf

De liftfabrikant is de bouwer van de lift. Degene die een gebouw ontwikkeld, sluit een overeenkomst met een fabrikant om de lift te komen plaatsen. Vaak wordt bij de oplevering een onderhoudscontract voor een aantal jaren afgesloten. Na afloop van het contract, of als geheel geen contract is afgesloten, kan de (nieuwe) lifteigenaar met elk onderhoudsbedrijf een contract afsluiten.

Alle liftfabrikanten zijn tevens onderhoudsbedrijf, niet alle onderhoudsbedrijven zijn ook fabrikant.

Certificerende instelling | Keuringsinstantie

Iedere lift moet elke 18 maanden gekeurd worden. Er zijn in Nederland op dit moment 7 door de overheid geaccrediteerde instellingen die de keuringen onafhankelijk van fabrikanten en onderhoudsbedrijven moeten uitvoeren. Dit gebeurt ook, de raad van accreditatie houdt streng toezicht op naleving van deze onafhankelijkheidsnormen.

Liftadviseur

Een liftadviseur is een partij die (als het goed is) onafhankelijk is van fabrikanten en onderhoudsbedrijven en de eigenaar adviseert over de juiste manier om de liftinstallaties te beheren. Dat wil zeggen dat, kort gezegd, de liftadviseur helpt bij het maken van een keuze voor het juiste onderhoudsbedrijf en vervolgens voor het juiste onderhoudscontract. Ook kan de liftadviseur assisteren bij begeleiding van groot onderhoud of vervanging van de lift.

Lifteigenaar | VvE

Wie de oorspronkelijke liftfabrikant is, ligt meestal niet ter vrije bepaling van de huidige eigenaren en / of de VvE. Mocht het zo zijn dat een lift volledig vervangen moet worden, dan is de eigenaar vanzelfsprekend vrij in het kiezen van een fabrikant. In het kiezen van een onderhoudsbedrijf is de lifteigenaar ook volledig vrij. Hetzelfde geldt voor het kiezen van een keuringsinstantie die de lift iedere 18 maanden komt keuren. Veel onderhoudsbedrijven bieden contracten aan waarbij de keuring inbegrepen is. Vaak is het echter goedkoper om direct met een certificerende instelling een keuringscontract af te sluiten. Zo bespaart de VvE kosten en wordt belangenverstrengeling voorkomen. Ook voor de vraag of de lifteigenaar een adviseur in wil schakelen en vervolgens in de keuze voor een liftadviseur, is de lifteigenaar geheel vrij.

De lifteigenaar heeft echter geen vrijheid om te bepalen hoe vaak zijn lift gekeurd zal worden. Het is wettelijk geregeld dat dit elke 18 maanden moet gebeuren.