Splitsingsakte van de VvE: wat staat daar allemaal in?

Een splitsingsakte is een document dat is opgesteld door een notaris. Daarmee wordt een gebouw is gesplitst in appartementsrechten. In de splitsingsakte – ook wel akte van splitsing genoemd – staat welke appartementsrechten dat zijn en waar zich die bevinden. Daarnaast wordt in de splitsingsakte altijd een vereniging van eigenaren (VvE) opgericht en wordt het reglement van de VvE vastgesteld. Lees hier meer over de splitsingsakte van de VvE.

Wat staat er in de akte van splitsing?

In de wet (artikel 5:111 BW) staat wat er precies in de splitsingsakte moet staan. Zo moet de akte van splitsing een omschrijving van het gebouw bevatten en moet erin staan welke appartementen er zijn. Daarnaast moet in de splitsingsakte staan welk aandeel elke eigenaar heeft. Vaak dient het oppervlakte van het appartement als basis daarvoor. Verder moet er een VvE worden opgericht in de akte van splitsing en wordt een reglement vastgesteld.

Splitsingsakte bepaalt wat privé en wat gemeenschappelijk is

In de akte van splitsing staat ook een omschrijving van welke gedeelten van het gebouw gemeenschappelijk zijn en welke juist voor privé gebruik zijn. Daarnaast wordt erin bepaald welke zaken gemeenschappelijk of privé zijn. Dat staat allemaal in het reglement. Dat reglement is meestal gebaseerd op een van de modelreglementen.

Modelreglement en de splitsingsakte

In de loop der jaren zijn door vakgroepen van notarissen diverse modellen gemaakt voor VvE reglementen. De zogenaamde modelreglementen. Er zijn versies van 1972, 1973, 1983, 1992, 2006 en het meest recente modelreglement dateert van 2017. Soms is het reglement integraal in de akte opgenomen, maar vaak staan alleen de afwijkingen op het modelreglement in de splitsingsakte. In dat geval moet je beide documenten tegelijk (naast elkaar) lezen. Zie de ‘Handleiding splitsingsakte lezen‘ voor tips en trucs daarvoor.

Splitsingstekening als bijlage van de akte van splitsing

Bij de omschrijving van de appartementsrechten in de akte wordt vaak verwezen naar een splitsingstekening. Dat is een visuele weergave van de onderverdeling van het gebouw in appartementsrechten. De splitsingstekening maakt onlosmakelijk deel uit van de splitsingakte. Soms is er sprake van tegenstrijdigheid tussen de splitsingstekening en de akte. Dan moet de rechter bepalen welke van de twee voorgaat. Het is niet per definitie zo dat de splitsingsakte voor de tekening gaat, of andersom.