Stichting VvE Recht

Stichting VvE Recht houdt zich bezig met het delen van juridische kennis over Verenigingen van Eigenaars (VvE ‘s) met professionals. Die kennis wordt door een achttal (mei 2016) redactieleden gedeeld door middel van artikelen op de website van VvE Recht (www.vverecht.nl). De redactieleden, allemaal jurist werkzaam op het gebied van appartementsrechten en VvE’s, gaan in hun artikelen in op de juridische nuances van recente rechterlijke uitspraken.

Contact en adresgegevens Stichting VvE Recht

Meer informatie over VvE Recht of om de juridische databank te raadplegen, bezoekt u de website van VvE Recht. Adres en contactgegevens treft u hieronder.

Redactiesecretariaat VvERecht.nl
p/a De Advocaten van Van Riet
t.a.v. mr. D.N. Reynders
Postbus 85207
3508 AE Utrecht

e-mail: redactie@vverecht.nl
telefoon: 06 53 196 308