SVVE subsidie

Wat is de SVVE Subsidie?

De Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) is een Nederlandse overheidsinitiatief dat gericht is op het ondersteunen van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s), woonverenigingen en wooncoöperaties bij het verduurzamen van hun gebouwen. Deze regeling biedt subsidies voor diverse duurzaamheidsmaatregelen en -onderzoeken, waaronder energiebesparende maatregelen en de aanschaf van warmtepompen​​.

Wijzigingen SVVE vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 ondergaat de SVVE enkele belangrijke wijzigingen. Deze wijzigingen omvatten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor meerdere duurzaamheidsonderzoeken en -adviezen, een bonussubsidie voor het gebruik van biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen, versoepelde isolatie-eisen voor de verduurzaming van monumenten, verlenging van de subsidie voor oplaadpuntenadvies tot 2027, en subsidie voor basislaadinfrastructuur​​.

De componenten van de SVVE

De SVVE bestaat uit drie afzonderlijke subsidiecomponenten. Zo is er subsidie voor energieadvies, subsidie voor verduurzamingsonderzoek en -advies en subsidie voor oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur.

Specifiek voor het oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur vanaf 2024, biedt de SVVE subsidies aan voor het realiseren van oplaadpunten voor elektrische auto’s op parkeerplaatsen van VvE’s. Het oplaadpuntenadvies moet worden gegeven door een deskundige adviseur en omvat een uitgebreide analyse van de behoeften en mogelijkheden voor het plaatsen van oplaadpunten. Het subsidiebedrag hiervoor is 75% van de advieskosten, met een maximum van € 1.500​​​​​​.

Voor basislaadinfrastructuur, die vanaf 1 januari 2024 kan worden aangevraagd, kunnen VvE’s subsidie krijgen voor de aanleg van de nodige infrastructuur om elektrische voertuigen veilig en slim te laden. Dit dekt echter niet de kosten van de oplaadpunten zelf​​.

Vanaf 1 januari 2024 zijn er meer mogelijkheden voor subsidie voor verduurzamingsonderzoek en -advies. Subsidie kan worden aangevraagd voor een breed scala aan onderzoeken en adviezen, waaronder energieadvies, Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP), asbestinventarisatie, gevelonderzoek, en brandveiligheidsonderzoek. Het subsidiebedrag is 75% van de facturen van alle adviezen en/of onderzoeken samen, met maximale subsidiebedragen afhankelijk van het aantal woningen in het gebouw of de groep van gebouwen​​​​.

Voor verduurzamingsmaatregelen vanaf 2024, zoals isolatiemaatregelen, moeten aanvragen voldoen aan specifieke voorwaarden, waaronder dat in de VvE minstens één koopwoning aanwezig moet zijn waarvan de eigenaar ook de bewoner is. Er gelden minimale isolatiewaarden en oppervlaktes per maatregel. Indien biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen worden toegepast, komt de VvE in aanmerking voor een bonus per isolatiemaatregel​​​​​​​​. Het totale subsidiebudget van € 48,5 miljoen is bestemd voor zowel verduurzamingsmaatregelen als verduurzamingsonderzoek en -advies​​.