Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL)

Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) is de grootste branchevereniging voor ondernemingen die werkzaam zijn in het management van vastgoed. VGM NL is opgericht in 2009 en heeft inmiddels ruim 90 leden, waaronder 45 VvE-Beheerders. Deze VvE Beheerders beheren samen bijna de helft van alle appartementsrechten in Nederland. Het doel van VGM NL is – naast het behartigen van de belangen van haar leden – onder meer om de kwaliteit in de VvE branche te verbeteren Daartoe lanceerde VGM NL in 2013 een viertal initiatieven, waaronder de Geschillencommissie VvE Management.

VGM NL Leden; transparantie en vertrouwen

De bij VGM NL aangesloten VvE beheerders hebben allemaal de gedragscode ondertekend, waarmee zij kernwaarden als transparantie en vertrouwen onderschrijven. Daarnaast verbinden de VGM NL leden zich door het ondertekenen van deze gedragscode om alle belangenverstrengeling bij het uitvoeren van  hun werkzaamheden te voorkomen. Klik hier om de gedragscode voor VvE beheerders te downloaden. Klik hier om alle bij VGM NL aangesloten VvE beheerders te bekijken.

Ook maken de bij VGM NL aangesloten leden gebruik van een door VGM NL opgemaakte model beheerovereenkomst en model algemene voorwaarden, waardoor nog meer duidelijkheid en transparantie ontstaat voor VvE’s die zaken doen met bij VGM NL aangesloten beheerders.

Geschillencommissie VvE Management

De Geschillencommissie VvE Management is sinds 1 april 2013 operationeel en is in opdracht van VGM NL ondergebracht bij SGB. VvE’s die worden beheerd door een bij de geschillencommissie aangesloten VvE beheerder kunnen de geschillencommissie in geval van een conflict inschakelen.

Ook VvE-beheerders die geen lid zijn van VGM NL kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie VvE Management. Indien de beheerder is aangesloten, heeft de VvE de keuze om het geschil aan de geschillencommissie voor te leggen of naar de rechter te gaan. Deze laatste mogelijkheid is dus niet geblokkeerd: de VvE heeft het laatste woord. Op deze manier leveren de VvE-beheerders die aangesloten zijn bij de geschillencommissie een zeer belangrijk kwaliteitsinstrument en controlemiddel aan de VvE’s die ze beheren.

Voor meer informatie over de geschillencommissie of om een geschil voor te leggen, bezoekt u de website van de Geschillencommissie VvE Management Zakelijk.