Hoe verhoog je de veiligheid in de liften van de VvE?

Het is niet verplicht dat de liften van de Vereniging van Eigenaars (VvE) aan de nieuwste veiligheidsinzichten voldoen. Als het om wettelijke veiligheidseisen gaat zijn de zogenaamde vervaardigingsvoorschriften leidend. Wel zijn er Europese aanbevelingen en is er een ‘SNEL norm’, die gaan over verbetering van de veiligheid van bestaande liften. Opvolgen is zinvol, maar niet wettelijk verplicht. Wat kunt u doen? Het Liftinstituut legt uit.

Ontwikkelingen liftveiligheid

Tijdens een bijeenkomst voor de liftenbranche hield het Liftinstituut een inleiding over dit onderwerp. Directeur John van Vliet van het Liftinstituut maakte de aanwezigen deelgenoot van ontwikkelingen op dit gebied, naar aanleiding van de SNEL (Safety Norm Existing Lifts). Hij ging daarbij eerst in op maatregelen die op basis ervan al geruime tijd verplicht zijn in België, Frankrijk en Spanje. Toch laat de acceptatie ervan en het opvolgen van de regels nog te wensen over. In Nederland is, in tegenstelling tot de hiervoor genoemde landen, echter geen sprake van een wettelijke verplichting om aan de SNEL-norm te voldoen.

Voldoen Nederlandse liften aan de veiligheidsnormen?

Toch voldoet 75% van de bestaande liften in Nederland al aan eisen die deze norm stelt. De veiligheid van bestaande liften hier is, in vergelijking met andere landen, dus al goed geregeld. Onder andere omdat een aantal SNEL bepalingen al was opgenomen in de Nederlandse norm NEN 1081 en ook omdat de VOK-checklist, die in 2006 is geïntroduceerd, veel SNEL-risico’s afdekt.

Zijn de liften van uw VvE dus veilig?

Het Liftinstituut ziet echter nog wel zes ‘restrisico’s’: zo is 12% van de liften in Nederland nog niet voorzien van een kooiafsluiting, zit er in 15% geen fotocelbeveiliging op deuren en stopt 24% van de liften nog niet gelijk. Ook is 4% van de liften in Nederland niet voorzien van een vang en 22% niet van noodverlichting. Bijna hetzelfde percentage (23%) is niet voorzien van een spreek-/luisterverbinding.

Nog vier aandachtspunten voor de liften van uw VvE

Naast deze aandachtspunten, signaleert het Liftinstituut nog vier aandachtspunten: het gevaar van meenemen van honden in de lift (H), UCPC (U), dat moet verhinderen dat de lift met een nog geopende deur vertrekt, het intrekken van kinderhandjes (I) doordat hun handen blijven plakken aan glazen liftdeuren en ongelukken met scootmobiels (S). Om het niet te vergeten: “H+U+I+S=HUIS’’, gaf Van Vliet als tip. Ook daar moet in de toekomst op gefocust worden. Vanuit de zaal kwam echter de vraag naar voren hoever de liftfabrikanten hierin moeten gaan. Vooral tegen scootmobiels die met hoge snelheid tegen liftdeuren rijden, is lifttechnisch vrijwel geen kruid gewassen. Opgemerkt werd dat niet alleen liftfabrikanten verantwoordelijk zijn voor het vinden van oplossingen voor dit probleem, maar dat ook ‘aanrijdroutes’ belangrijk zijn en dat goed moet worden nagedacht over de plek van de bedieningsknoppen van de lift.