Gebruikersverklaring afdwingen en handhaven

Indien de gebruikersverklaring niet aanwezig is, kan de verhuurder gedwongen worden dit alsnog in orde te maken; de verhuurder (eigenaar) is namelijk gehouden het splitsingsreglement na te leven.

Gebruikersverklaring afdwingen

Het niet laten ondertekenen van een gebruikersverklaring is een schending van het reglement. Indien de eigenaar hier niet voor zorgt (na verzoek van het bestuur), kan hem een boete opgelegd worden. Ook kan het laten ondertekenen van de gebruikersverklaring via de rechter afgedwongen worden, zie bijvoorbeeld deze rechterlijke uitspraak.

Handhaving na gebruikersverklaring

Handhaven van de reglementen op de huurders gaat, indien er een gebruikersverklaring is, net zoals handhaven van de reglementen op de eigenaren / VvE-leden. Zo kunnen boete’s opgelegd worden (als de reglementen deze mogelijkheid bieden) of kan naleving zelfs via de rechter afgedwongen worden. Belangrijker is echter dat regels die eerst niet voor de huurders zouden gelden, nu wél op hen van toepassing zijn; denk hier bijvoorbeeld aan bepaalde gedragsregels uit het Huishoudelijk Reglement.

Documenten

– Model gebruikersverklaring
– Modelreglementen 1972 t/m 2006