Jurisprudentie vervangende machtiging

1 Juli 2011, Rechtbank Groningen, Sector Kanton, LJN BR3103

Een vervangende machtiging nadat werkzaamheden zijn uitgevoerd is in beginsel mogelijk, echter niet wanneer de werkzaamheden niet urgent zijn. Het verzoek wordt door de rechter afgewezen. Machtiging voor werkzaamheden die urgent zijn en nog niet zijn uitgevoerd wordt in dit geval wel verleend. In deze uitspraak legt de rechter uit wanneer hij een verzoek tot vervangende machtiging wel en wanneer niet zal honoreren. Lees hier de gehele uitspraak.

11 April 2007, Rechtbank Haarlem, Sector Kanton, LJN BA9972

Verzoeker is appartementseigenaar en wil onderhoud en reparaties uitvoeren aan de gemeenschappelijke kozijnen. De vergadering is van mening dat verzoeker moet wachten totdat het onderhoud volgens het MJOP op de planning staat en centraal uitgevoerd zal gaan worden. De rechter is met verzoeker van mening dat het onderhoud dringend noodzakelijk is en wijst het verzoek toe. Lees hier de gehele uitspraak.

15 November 2007, Gerechtshof Amsterdam, LJN BC2947

In deze zaak weigert de VvE toestemming aan verzoekers om een serre aan te bouwen. Het Hof oordeelt dat deze weigering ongegrond is en tevens dat wijziging van de Akte van Splitsing na de aanbouw niet vereist is. Lees hier de gehele uitspraak. Zie ook: Gerechtshof Den Haag, 8 april 2005, LJN AT7523.

8 April 2005, Gerechtshof Den Haag, LJN AT7523

De verzoeker in deze zaak is eigenaar van een appartementsrecht en wil graag een aanbouw maken. De vergadering heeft geen toestemming gegeven voor de uitbouw. Het Hof is van mening dat de bezwaren van de vergadering ongegrond zijn en het weigeren van de toestemming onredelijk was. Lees hier de gehele uitspraak.