Jurisprudentie VvE beheer

5 Juni 2013, Rechtbank Noord-Holland, Zaaknr. 565175 – EJ VERZ 12-149

Het bestuur van de VvE is verplicht om de leden inzage te verstrekken in offerte’s voor groot onderhoud, ook als een technische commissie belast is met het beoordelen van de offertes. Een besluit dat ertoe strekt dat het bestuur deze inzage niet hoeft te geven is door de rechter vernietigd. Klik hier voor de gehele uitspraak en lees hier een artikel naar aanleiding van deze uitspraak.

9 Januari 2013, Rechtbank Den Haag, LJN BZ1904

Ontslag VvE bestuurder wegens te lang aanblijven. Indien in de akte is bepaald dat een bestuurder niet langer dan een bepaalde termijn in functie zal blijven, kan daar niet bij vergaderbesluit van afgeweken worden. Klik hier voor de gehele uitspraak of klik hier voor een uitleg en samenvatting van deze uitspraak.

4 Augustus 2012, Rechtbank Amsterdam, voorzieningenrechter, LJN BR4146

In de procedure van de Vereniging van Eigenaars tegen de beheerder (zie tevens LJN BX2245) is door de VvE op enig moment beslag gelegd op de rekeningen van de beheerder. Deze uitspraak is hier interessant omdat erin beschreven staat wat de beheerder volgens de VvE fout heeft gedaan. Lees hier de gehele uitspraak.

6 Juni 2012, Rechtbank Amsterdam, LJN BX2245

Een VvE beheerder heeft naar het oordeel van de VvE onder meer de administratie niet goed bijgehouden waardoor de VvE aanzienlijke schade heeft geleden. De balans zou bijvoorbeeld niet kloppen met wat daadwerkelijk op de bankrekeningen van de VvE stond en ook heeft de VvE meerdere onjuistheden gevonden. Aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak komt de rechter echter niet toe, omdat de VvE te laat heeft geklaagd. Lees hier de gehele uitspraak.

23 Maart 2011, Rechtbank Rotterdam, Handelskamer, LJN BP9729

In deze zaak is de vraag aan de orde of de VvE beheerder tekort is geschoten in het uitvoeren van haar taken en of zij om deze reden verplicht is de VvE schadevergoeding te betalen. De uitspraak is duidelijk; als de beheerder haar werk niet doet zoals de VvE dat op grond van de overeenkomst mag verwachten, en als de VvE daardoor schade lijdt, dan moet de beheerder deze schade vergoeden. Lees hier de gehele uitspraak.

1 Juni 2011, Rechtbank Arnhem, LJN BQ8532

De gedaagde in deze zaak is de (voormalig) bestuurder van de VvE. Deze voert in de procedure zelf aan dat hij geen ontslag heeft kunnen nemen als bestuurder, omdat de vergadering van eigenaars het bestuur moet ontslaan. De rechtbank oordeelt dat die stelling geen oordeel vindt in het recht (r.o. 4.2). Het vonnis geeft bovendien een inzicht in de typische conflicten die binnen VvE’s vaak bestaan en is daarom zeker lezenswaardig. Lees hier de gehele uitspraak en hier een artikel over ontslag nemen door bestuurders.

1 April 1996, Rechtbank Amsterdam, Sector Kanton, Prg. 1996, 4578

Vaak komt het voor dat bij nieuw gebouwde complexen al bij de splitsing een VvE Beheerder is benoemt.  In deze zaak is dat ook het geval; bij de splitsing is besloten om een beheerder voor twee jaar (te rekenen vanaf de oplevering van het pand) te benoemen. Echter wordt de beheerder al na 5 maanden door de nieuwe eigenaren ontslagen. De beheerder stapt naar de rechter om dit besluit te laten vernietigen. Het verzoek / de vordering van de beheerder wordt toegewezen: lees hier de gehele uitspraak.