5 vragen over VvE Belastingen

In dit artikel beantwoorden de fiscaal experts van Nederlandve.nl vijf vragen over belastingen en de Vereniging van Eigenaren (VvE).

1. Kan een VvE de BTW terugvragen?

Nagenoeg alle VvE’s zijn vrijgesteld van de BTW-plicht. Dat wil zeggen dat VvE’s geen BTW in rekening brengen op bijvoorbeeld de servicekosten en dit betekent ook dat de VvE geen BTW kan terugvragen. Gevolg hiervan is dus dat de gehele begroting van de VvE uit moet gaan van bedragen inclusief BTW. Vooral bij het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is dit een aandachtspunt: controleer dus altijd of de opsteller van het MJOP uit is gegaan van bedragen inclusief BTW.

Een enkele VvE is wel BTW-plichtig; dit is doorgaans slechts het geval bij zeer grote VvE’s of bijvoorbeeld winkeliersverenigingen of exploitatie-VvE’s van een vakantiepark.

2. Ik ben bedrijfsmatig eigenaar van een appartement, kan ik BTW terugvragen over de servicekosten?

Nee, dat is niet mogelijk. De VvE rekent namelijk geen BTW over de servicekosten. Wel kunt u het bestuur van de VvE of de beheerder vragen om aan het einde van het jaar een overzicht te maken van het totale bedrag aan afgedragen BTW en uw aandeel daarin. Uw belastingadviseur kan u vervolgens adviseren om dit wel of niet af te trekken.

3. Wat zijn de gevolgen van de BTW verhoging van oktober 2012?

In oktober 2012 is het hoge BTW-tarief verhoogd naar 21% (was 19%). Daardoor zal de begroting aangepast moeten worden omdat nagenoeg alle prijzen zullen zijn gestegen. Ook voor de omvang van het reservefonds is de BTW-stijging van belang. Bij de jaarlijkse reservering werd namelijk uit gegaan van het oude tarief, echter zullen de onderhoudswerkzaamheden waarvoor gereserveerd is, niet meer betaald kunnen worden omdat de prijzen gestegen zijn. De VvE zal dus de begroting aan moeten passen en bovendien moeten begroten om het tekort in het onderhoudsfonds aan te vullen.

4. Betaalt een VvE belasting over de boekwinst?

Een VvE betaalt geen belasting over inkomsten of winst. Hierop zijn uitzonderingen, echter zijn deze slechts van belang voor zeer grote VvE’s of VvE’s met een commercieel oogmerk (denk bijvoorbeeld aan exploitatieverenigingen van een vakantiepark).

5. Moeten VvE-leden belasting betalen over het spaargeld in de VvE?

Ja, het aandeel in het reservefonds van de VvE moet in Box-3 opgegeven worden omdat dit tot het vermogen wordt gerekend. In Box-3 wordt onder andere eigen spaargeld belast. Ook het spaargeld van de VvE (althans, uw aandeel daarin) moet in Box-3 opgegeven worden. Indien u vermoed belasting te moeten gaan betalen over vermogen in Box-3, dan is het raadzaam om het bestuur van de VvE of de beheerder tijdig te verzoeken een overzicht te maken van uw aandeel in het reservefonds. Klik hier voor tips om het aandeel in het reservefonds te berekenen.