VvE Centraal

VvE Centraal was een website die zich richtte op Verenigingen van Eigenaren (VvE), leden van VvE’s en beheerders en bestuurders van VvE’s. De eigenaar van VvE Centraal (Blue Orange Participaties B.V. van de heer Wilfred Boerrigter) is echter met het exploiteren van de site gestopt. 

VvE Website VvE Centraal

Op deze website werden artikelen gepubliceerd van professionals die diensten of producten leveren aan VvE’s. Daaronder bijvoorbeeld advocaten die vertellen over recente VvE-rechtspraak, of leveranciers van producten. Ook publiceerde VvE Centraal uitspraken van juridische procedures die betrekking hebben op VvE’s. Daarnaast werd op de website nieuws gedeeld voor en over VvE’s.

Verder was er op de website van VvECentraal.nl een bedrijvengids te vinden. Daarin konden ondernemingen die diensten of producten leveren aan VvE’s zich presenteren. Tot slot bood de website een webshop, waarin producten verkocht worden die handig kunnen zijn voor VvE’s, of voor bewoners van appartementencomplexen.

Bezoekersaantallen VvE Centraal

De website behoorde samen met Nederlandvve.nl en Appartement en Eigenaar tot de grootste drie websites voor en over VvE’s. Daarna volgen relatief kleinere websites zoals VvE-structuur.nl. Het is echter onbekend hoeveel maandelijkse bezoekers de website van VvECentraal.nl precies heeft. Benchmark tools melden dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om daarover schattingen te geven.

VvE trainingsprogramma

Samen met VvE-website Appartement en Eigenaar had VvECentraal.nl ook een trainingsprogramma voor VvE-beheerders en bestuurders ontwikkeld: VvEkennispeil.nl. Daarover meer informatie in de rubriek VvE Opleidingen.