VvE Commissies

De VvE vergadering kan verschillende VvE commissies instellen. De bekendste is de kascommissie van de VvE. De taken van de VvE commissies worden door de VvE vergadering vastgesteld. Er kunnen bevoegdheden aan de VvE commissie gedelegeerd worden.

Voorbeelden van VvE commissies

Het komt vaak voor dat er een technische commissie (voor onderhoud aan het gebouw) wordt benoemd of bijvoorbeeld een groencommissie (voor tuinonderhoud). Ook komt het vaak voor dat er voor de voorbereiding van bepaalde besluiten een commissie wordt benoemd, zoals een commissie om de splitsingsakte te wijzigen, of een commissie om te inventariseren hoe de leden over bepaalde onderwerpen denken.