5 Vragen over de VvE servicekosten

VvE servicekosten, ook wel ‘ledenbijdragen’ of ‘voorschotbijdragen’ genoemd, zijn de bedragen die de eigenaren in de Vereniging van Eigenaars (VvE) maandelijks betalen. Hieronder treft u alle relevante informatie over de VvE servicekosten. Door het betalen van servicekosten worden de lasten (kosten) van de VvE gedekt. Daaronder vallen in ieder geval de verzekeringen van de VvE, het periodiek onderhoud en een reservering voor groot onderhoud.

Waarom worden er verschillende begrippen gebruikt voor de servicekosten?

Het woord ‘servicekosten’ komt in het normale taalgebruik het vaakst voor als het over de bijdrage aan de VvE gaat. De modelreglementen hebben het echter over ‘voorschotbijdragen.’ In principe is het bedrag dat de eigenaren elke maand overmaken namelijk een voorschot, gebaseerd op de begroting van de VvE die aan het begin van het jaar wordt gemaakt. Als na het einde van het jaar blijkt dat er een winst of verlies is gemaakt, worden de definitieve bijdragen vastgesteld. De eigenaren krijgen dan een gedeelte terug of moeten iets bijbetalen. In de praktijk komt het echter vaker voor dat de winst aan de reserve wordt toegevoegd, of dat het verlies daarvan wordt afgetrokken. Op deze manier wordt verrekening na afloop van het boekjaar voorkomen.

Waarop is de verdeling van de servicekosten gebaseerd en hoe worden servicekosten vastgesteld?

De hoogte van de servicekosten die elke eigenaar betaalt is gebaseerd op zijn aandeel in de totale kosten van de VvE. Dit aandeel, ook wel breukdeel genoemd, staat vermeldt in de splitsingsakte. Het VvE-bestuur of de VvE-beheerder maakt elk jaar een nieuwe begroting: daarin staat wat de te verwachten kosten zijn voor het aankomende jaar. Het totale bedrag aan kosten wordt gedeeld door alle eigenaren, in de verhouding (de breukdelen dus) die in de splitsingsakte staat.

Wat krijg ik allemaal voor de servicekosten?

Wat inbegrepen is in de servicekosten hangt af van de vraag wat volgens de splitsingsakte gemeenschappelijk is of niet. In ieder geval moet elke VvE een collectieve opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering hebben en moet er gereserveerd worden voor groot onderhoud. Daarnaast betaalt de VvE de elektriciteit voor een eventueel gemeenschappelijk trappenhuis en af en toe komt alle elektra voor rekening van de VvE. In bepaalde gevallen komen ook kosten voor watergebruik en verwarming voor rekening van de VvE.

U kunt op basis van de begroting nagaan welke kosten in uw servicebijdragen zijn opgenomen.

Wanneer kunnen de servicekosten veranderen?

De hoogte van de voorschotbijdragen wordt vastgesteld door de vergadering van eigenaars (ALV) wanneer zij ook de begroting goedkeurt. Dat betekent dat elke eigenaar samen met de andere eigenaars bij meerderheid van stemmen beslist over de hoogte van de servicekosten. Daardoor kan de hoogte elke keer veranderen als er een nieuwe begroting vastgesteld wordt.

Daarnaast kan het zo zijn dat aan het einde van het jaar een tekort aangevuld moet worden of dat een winst aan de eigenaren uitgekeerd wordt. Ook hier geldt: de vergadering (alle eigenaren samen) beslist.

Ik ben het niet eens met de hoogte van de servicekosten, wat kan ik doen?

Indien de meerderheid van de aanwezigen op een vergadering de begroting hebben goedgekeurd, zit u vast aan de toen vastgestelde bijdragen. Als u echter het vermoeden heeft dat ook andere eigenaren de hoogte willen veranderen, dan kan het raadzaam zijn om een vergadering te organiseren waarbij de hoogte van de servicekosten opnieuw vastgesteld wordt. U kunt daarvoor gebruik maken van de Handleiding Vergadering Organiseren op deze site.

In een zeldzaam geval kan het blijken dat de oorspronkelijke verdeling van de kosten (breukdelen) niet meer reëel zijn. In dat geval zijn er mogelijkheden om de akte van splitsing te wijzigen zodat de breukdelen weer zijn zoals ze horen te zijn. Raadpleeg voor meer informatie daarover de Handleiding Splitsingsakte Wijzigen op deze site.