Wat zijn brandweerliften?

Sinds het invoeren van brandweerliften in de zeventiger jaren zijn de normen voor brandweerliften doorontwikkeld. Ook de eisen aan de bouwkundige omgeving zijn behoorlijk uitgebreid. Verder kan nu in een aantal gevallen het certificaat ingehouden worden als deze lift niet aan de eisen voldoet. Liftinstituut zet in onderstaand artikel voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) op een rijtje wat brandweerliften zijn en wat de vereisten zijn.

Wat is een brandweerlift?

Een brandweerlift is een lift die een speciale besturingsmogelijkheid heeft die een prioritaire bedieningsoptie biedt voor gebruik door de brandweer. Het idee is dat de brandweer tijdens brand snel en ongestoord de beschikking heeft over de lift. De brandweerlieden kunnen de lift dan gebruiken om snel de etage onder de brand te bereiken, zo nodig met het blusmaterieel. De brandweer kan de lift met de brandweerschakelaar op het toegangsniveau voor de brandweer onder controle krijgen als de brandweerschakelaar, die zich nabij de lifttoegang bevindt, wordt ingeschakeld. De brandweer heeft daarvoor een speciale sleutel.

Wat gebeurt er als de brandweerschakeling is ingeschakeld?

In hoofdzaak zijn de kenmerken van een brandweerlift bij ingeschakeld brandweerbedrijf als volgt:

  • de lift krijgt bij inschakeling van de brandweerstand een oproep naar de etage met de brandweerschakelaar;
  • de lift parkeert daar met de deuren open;
  • de lift kan niet meer opgeroepen worden met behulp van de bediening op de verdiepingen;de brandweer kan de lift bedienen, met behulp van de bediening in de kooi;
  • de fotocellen, die het sluiten van de deuren zouden kunnen verhinderen door rook, mogen niet functioneel zijn in brandweerbedrijf.

Afhankelijk van het voorschrift waaronder de brandweerlift is gebouwd, zijn er in detail variaties in het gedrag van de brandweerlift op de brandweerstand. Zo mogen bij de nieuwe brandweerliften (volgens de norm EN 81-72) de deuren op de verdiepingen alleen openen onder een blijvende bediening van de ‘deur-open’-knop in de kooi. Als deze knop wordt losgelaten, bijvoorbeeld als de brandweerman ziet dat de brand zich al vlak vóór de lift heeft uitgebreid, zullen de deuren direct weer sluiten. Pas als de deuren geheel open zijn, blijven ze geopend als de ‘deur-open’-knop wordt losgelaten.

Bouwkundige brandveiligheid

Ook zijn er fundamentele verschillen tussen de bouwkundige brandveiligheid van het gebouw. Een oude brandweerlift heeft geen bijzondere bouwkundige brandveiligheidseigenschappen. Een nieuwe brandweerlift voldoet echter wél aan een aantal bouwkundige brandveiligheidseisen, die erop zijn gericht om de brandweerlift storingsvrij in bedrijf te houden gedurende de tijd dat de bouwkundige structuur beschermd is tegen brand en rook. Dit wordt bijvoorbeeld gerealiseerd door een voldoende bouwkundige brand- en rookscheiding rondom de lift en door bescherming tegen bluswater, ook in de liftschacht en de schachtput.

Vluchtweg voor brandweerman waarborgen

Een belangrijk verschil tussen oude en nieuwe brandweerliften bestaat uit de voorzieningen om de vluchtweg voor de brandweer te waarborgen, als de brandweerlift er, ondanks alle beschermingsmaatregelen onverhoopt toch mee mocht stoppen. Zo moeten nieuwe brandweerliften onder meer zijn voorzien van een dakluik in de kooi en een ladder op de kooi, waarmee de brandweerman zich via het liftkooidak en de liftschacht in veiligheid kan stellen.

Keuringsmaatstaven verschillen

Wat betreft keuring van brandweerliften, zijn er ook behoorlijk wat verschillen, die bepaald worden door het jaar van ingebruikname van de lift. Zo was het tot 2013 bij alle keuringsinstellingen gebruikelijk dat de brandweerschakeling werd meegenomen in de keuring. Gebreken aan deze brandweerschakeling konden echter nooit aanleiding zijn om de lift af te keuren. Met het wettelijk voorgeschreven schema WSCS kwam daar verandering in. Het WSCS schrijft namelijk voor dat tekortkomingen aan de brandweerfunctie wel degelijk moeten meewegen in de criteria voor goed- of afkeuring van de lift. De verplichting om de brandweerfunctie te moeten meewegen in de criteria voor goed- of afkeuring van de lift geldt overigens alleen voor díe brandweerliften waarvan de brandweerfunctie onderdeel uitmaakt van de vervaardigingsvoorschriften.