Wijzigen appartement en toestemming

25 September 2013, Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2013:6687

In deze zaak ging het om de vraag of een eigenaar aansprakelijk is voor schade aan gemeenschappelijke delen van de VvE, die veroorzaakt zijn door een wijziging die zijn voorganger in het appartement heeft aangebracht. Kort gezegd komt het erop neer dat deze eigenaar niet aansprakelijk gehouden kan worden voor de schade en dat de andere VvE leden naar rato van breukdelen moeten bijdragen in de kosten voor herstel. Lees hier de gehele uitspraak van de rechter of klik hier voor een uitleg en samenvatting van deze uitspraak.

1 Augustus 2013, Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2013:2614

In deze zaak wil de een eigenaar een zonnescherm plaatsen. Op grond van het Huishoudelijk Reglement is daar toestemming van het bestuur voor vereist en mag het bestuur nadere instructies geven. De eigenaar kreeg toestemming maar volgde de instructies van het bestuur niet op: hij plaatste een ander zonnescherm dan toegestaan was. De rechter oordeelt dat de eigenaar het scherm moet verwijderen. Lees hier de gehele uitspraak van de rechter of klik hier voor een uitleg en samenvatting van deze uitspraak.

25 September 2012, Gerechtshof Amsterdam, LJN BY2008

Indien een eigenaar een airco installatie wenst te plaatsen, is toestemming van de VvE vereist. In deze casus heeft de betreffende eigenaar geen toestemming gevraagd en heeft daarmee in strijd met het reglement gehandeld. Klik hier voor de gehele uitspraak of hier voor een uitleg en samenvatting van deze uitspraak.

15 November 2007, Gerechtshof Amsterdam, LJN BC2947

Indien een van de eigenaren een uitbouw wil realiseren, is toestemming van de vergadering van eigenaars vereist. In deze zaak wordt de toestemming niet verleent en oordeelt de rechter dat dit op onredelijke gronden is gebeurd. Daarom wordt vervangende machtiging verleent door de rechter. Daarnaast oordeelt de rechter  dat het wijzigen van de splitsingsakte niet vereist is omdat de goederenrechterlijke situatie (de begrenzing van de privé gedeelten) niet wijzigt door de aanbouw: de tuin waar de aanbouw op wordt gebouwd, behoort al tot het privé gedeelte. Een andere interessante conclusie is dat de bouwdelen van de aanbouw tot de gemeenschappelijke delen gaat behoren. Klik hier voor de gehele uitspraak.

8 April 2005, Gerechtshof Den Haag, LJN AT7523

De verzoeker in deze zaak is eigenaar van een appartementsrecht en wil graag een aanbouw maken. Daarvoor is toestemming van de VvE vereist. De vergadering heeft geen toestemming gegeven voor de uitbouw. Het Hof is van mening dat de bezwaren van de vergadering ongegrond zijn en het weigeren van de toestemming onredelijk was. Ook kwam het hof tot de conclusie dat de bouwdelen van een op-, aan- of onderbouw gemeenschappelijk zijnLees hier de gehele uitspraak.