De VvE krijgt er vroeg of laat mee te maken: leden die elektrisch (gaan) rijden en behoefte hebben aan een laadpunt in de parkeergelegenheid binnen de VvE. De realisatie van laadpunten kan voor VvE’s best complex zijn. De vele aanbieders, verschillende technieken, slim laden, de benodigde capaciteit van de netaansluiting, borging van de brandveiligheid en wet- en regelgeving; het zijn complexe vraagstukken. Vaak lopen VvE’s vast terwijl er een groeiende laadbehoefte is. Ga aan de slag met een laadplan en houd grip op een veilige en optimale realisatie van laadpunten binnen de VvE.

VVE Laadloket

VVE Laadloket is kennispartner van nederlandvve.nl. Het onafhankelijke laadpuntenadvies werkt in twee stappen naar het laadplan en in de derde stap zorgt VVE Laadloket voor de uitvraag aan de markt voor de realisatie van de laadpunten. Daarmee weet VVE Laadloket de meest kwalitatieve en voordelige leverancier te selecteren voor de VvE. Voor de basislaadinfrastructuur zijn de kosten gemiddeld 50% lager dan wanneer de VvE dit zelf oppakt. En voor de laadpunten gemiddeld 15% goedkoper.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Het 3 stappenplan

Stap 1 – In deze stap vullen de leden en het bestuur een enquête in. Hiermee wordt duidelijk wat het sentiment is tegenover laden binnen de VvE parkeergelegenheid, de zorgen die er leven en wat de laadbehoefte is nu en in de toekomst. Het resultaat is een gezamenlijk toekomstbeeld over laden binnen uw VvE. Doordat de iedereen input kan leveren wordt er gelijk gewerkt aan het draagvlak voor het laadplan.

Stap 2 – In deze stap komt er een adviseur langs van VVE Laadloket. De adviseur voert een technische schouw uit en neemt de parkeergelegenheid op. De resultaten van deze schouw en het gezamenlijk toekomstbeeld zijn de basis voor het laadplan. Zaken als optimale plaatsing, kabeltracés, borging van de (brand)veiligheid, kostenverdeling, slim laden, benodigde stroomcapaciteit en een indicatieve begroting van de realisatie van de laadpunten komen hier allemaal in terug. Nu is de VvE aan zet om een besluit te nemen over dit laadplan op de ALV. Indien gewenst kan een adviseur van VVE Laadloket de VvE ondersteunen.

Stap 3 – Wanneer er een positief besluit is over het laadplan en de VvE er klaar voor is, komt VVE Laadloket opnieuw in beeld om de VvE te ondersteunen. Er worden offertes uitgevraagd aan leveranciers die geschikt zijn om de laadoplossing uit het laadplan te realiseren. VVE Laadloket beoordeelt de offertes en voorziet de VvE van een advies. Door de kennis van de markt en de techniek weet VVE Laadloket gemiddeld 50% van de kosten te besparen in het realisatietraject op de basislaadinfrastructuur en 15% op de laadpunten.

Meer informatie over VVE Laadloket, kennisartikelen, de twee beschikbare subsidies en verhalen van VvE’s die u voorgingen vind je op www.vvelaadloket.nl