Rechter over 2.000 pagina’s van VvE jurist: “dit kan zo niet”

De kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft een jurist een flinke tik op de vingers gegeven. De jurist heeft namens een bewoner de Vereniging van Eigenaren (VvE) gedagvaard. Voor twee dagvaardingen had ze ongeveer 2.000 pagina’s aan papier nodig. Elk pakket woog ongeveer 3 kilo. In totaal zaten er 225 producties bij en de dagvaardingen zelf besloegen bij elkaar 118 pagina’s. De kantonrechter daarover: “dit kan zo niet”

Eigenaar vordert schadevergoeding en herstel

Het gaat in deze zaak om een tweetal lekkages. In de ene procedure vordert de eigenaar vergoeding van de geleden schade. De andere procedure gaat over het herstel van de lekkage. Onduidelijk is waarom dit niet in één procedure is gevorderd, het feitencomplex is immers hetzelfde. Maar dat niet alleen, de omvang van de door de eiser ingediende processtukken is extreem. De kantonrechter geeft daarom een tik op de vingers:

“Dit kan zo niet. Een van de belangrijkste taken van een rechtsbijstandverlener is de zaak op de voor de beslissing relevante punten, helder en begrijpelijk weergeven. In de beperking toont zich in deze de meester.”

Ook VvE benadeeld door manier van procederen

De kantonrechter hekelt ook dat hij in het dossier nagenoeg iedere e-mail die is gewisseld terugziet. Daarbij is niet toegelicht wat de relevantie van de betreffende e-mails is. In één van de dagvaardingen is 18 pagina’s besteed aan het bespreken van de e-mails, terwijl “[d]e relevantie hiervan […] echter duister [blijft]”. Daardoor wordt echter niet alleen de rechtspraak onnodig en onevenredig belast, maar zijn onnodig lange processtukken ook voor de wederpartij belastend.

VvE jurist krijgt tweede kans

De rechter concludeert dat de jurist van eiseres door deze handelswijze gehandeld heeft in strijd met de goede procesorde. Ze wordt in de gelegenheid gesteld om in een akte van maximaal 10 pagina’s te vertellen wat de relevante feiten zijn, de grondslag van de vorderingen en hoe die zijn onderbouwd.

Lexys VvE Advocaat

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 27 juli 2022.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.