Alweer een VvE-beheerder aan de haal met het geld van VvE

Het is weer zover. Er is wederom een VvE-beheerder aan de haal gegaan met het geld van de door hem beheerde Verenigingen van Eigenaren (VvE ‘s). Het gaat om een 48-jarige man uit Hazerswoude die een VvE-beheerkantoor heeft in Wateringen. Enig speurwerk in het handelsregister van de Kamer van Koophandel leert dat het gaat om Mojer VvE Beheer. De man zou ongeveer honderd VvE’s hebben opgelicht, aldus de Politie. De schade zou meer dan € 100.000,- bedragen. Nederlandvve.nl zocht uit wat er speelde.

Diefstal door VvE-beheerders komt heel vaak voor…

De politie constateert dat de betrokken VvE’s geen inzicht hadden in hun bankrekeningen. Ook de registratie bij de KvK was niet in orde. De man was daardoor in staat om het geld van VvE’s simpelweg van de rekeningen te halen. En dit is ook niet voor het eerst dat dit gebeurt. Diefstal van VvE’s komt aan de lopende band voor. Niet voor niets schreef Nederlandvve.nl afgelopen zomer nog een artikel dat het voor beheerders vaak kinderlijk eenvoudig is om geld van VvE’s te stelen. Bovendien lijkt de pakkans minimaal.

…maar Vereniging Eigen Huis is verbaasd

Gezien het enorme aantallen fraudegevallen in de afgelopen jaren (zie alleen al de links onder dit artikel), was de redactie van Nederlandvve.nl verbaasd dat nu net belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis dit niet heeft zien aankomen. Volgens Omroep West“stonden ze wel even te kijken” bij Vereniging Eigen Huis toen dit nieuws ze daar bereikte. Sterker nog, woordvoerder Hans André de la Porte voegt daar voor Omroep West nog aan toe: “oplichting op deze schaal is een uitzondering”. Welnu, van dit soort stellingen staat onze redactie wel even te kijken. Fraude door VvE-beheerders is helaas een aanhoudend èn terugkerend probleem. Daarnaast is € 100.000,- weliswaar een boel geld, maar zeer geregeld gaat het om bedragen van meer dan een half miljoen.

VvE’s moeten zich wapenen en alerter worden

Dat Vereniging Eigen Huis zich niet bewust is van het probleem is een teken aan de wand. Want als een organisatie die de belangen van appartementseigenaren behartigt het probleem niet onderkent (en sterker nog: niet eens kent), hoe moeten VvE’s zich dan bewust worden van de risico’s die zij lopen als een beheerder volledige controle heeft over de bankrekening? Er gaat hier iets goed mis met de bewustwording. Naast bewustzijn en controle, zouden VvE’s het zogenaamde twee-handtekeningensysteem toe moeten passen. Op die manier worden de grootste risico’s beperkt. Hoewel fraude nooit helemaal te voorkomen is, kunnen wel de risico’s dus verkleind worden.

VvE slachtoffer van frauderende beheerder? Je kan nog wat doen.

En als een VvE onverhoopt toch slachtoffer wordt van fraude, dan is er vaak alsnog actie mogelijk. Nederlandvve.nl vroeg Robert van Ewijk, advocaat vastgoed en VvE-recht in Rotterdam, wat de gedupeerde VvE’s kunnen beginnen tegen Mojer VvE Beheer. Van Ewijk:

“Gedupeerde VvE’s kunnen afwachten wat het Openbaar Ministerie gaat doen en zich vervolgens voegen in het strafproces. Als de verdachte wordt veroordeeld voor verduistering van de betreffende VvE, dan kan het zo zijn dat hij dan ook meteen door de strafrechter wordt veroordeeld om de schade van de VvE te vergoeden. Dit is wel een route die lang kan duren. Bovendien ben je afhankelijk van het Openbaar Ministerie: als ze de verdachte niet vervolgen voor bij de desbetreffende VvE gepleegde feiten, of als die feiten niet bewezen worden, dan vist de VvE achter het net. Zo werd recent nog een ‘goudgerande strafzaak’ door het OM geseponeerd.”

Van Ewijk legt uit dat er ook een alternatieve route is, waarbij de door Mojer VvE Beheer gedupeerde VvE zelf de touwtjes in handen houdt:

“Waar deze beheerder van verdacht wordt, is niet alleen strafrechtelijk laakbaar, maar ook civielrechtelijk. Zo heeft de beheerder onrechtmatig gehandeld jegens de door hem beheerde VvE’s. VvE’s kunnen dus ook zelf met hulp van een advocaat in actie komen. Om te beginnen kan gedacht worden aan het leggen van beslagen op de privé bezittingen van de beheerder, zoals zijn woning, auto of bankrekening. Vervolgens kan een bodemprocedure of een kort geding gestart worden, waarin terugbetaling van de verduisterde gelden wordt gevorderd. Er zijn ook andere routes denkbaar, daarvoor zal de VvE een kosten-baten analyse moeten maken.”

De advocaat vervolgt met het advies om eerst maatregelen te treffen om verdere schade te voorkomen:

“Het is van belang dat de VvE er eerst voor zorgt dat de beheerder geen toegang meer heeft tot de bankrekeningen. Ik ga ervan uit dat de meeste VvE’s dat inmiddels wel zullen hebben geregeld, maar zo niet dan is het verstandig om zo snel mogelijk met de bank contact op te nemen. Als dat gebeurd is, dan kan de VvE de volgende stappen bepalen en beslissen of ook civielrechtelijk actie wordt ondernomen.”

Nederlandvve.nl pleit er echter vooral voor dat er iets structureels verandert, zodat fraude in het geheel wordt tegengegaan.

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 22 februari 2023.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl