Bedenktijd na koop appartement, hoe zit het?

Als je een appartement koopt, heb je wettelijk gezien drie dagen bedenktijd. Binnen die drie dagen kun je onder de koopovereenkomst uit, zonder iets te hoeven betalen aan de verkoper. Deze bedenktijd is wat anders dan een financieringsvoorbehoud of andere ontbindende voorwaarde. Nederlandvve.nl legt uit hoe het zit.

Wettelijke bedenktijd van drie dagen bij koop woning

De bedenktijd is geregeld in de wet, namelijk in artikel 7:2 lid 2 BW. Daarin staat dat je – nadat je een appartement hebt gekocht – je nog drie dagen de tijd hebt de koopovereenkomst te ontbinden. Dat mag dan zonder opgaaf van redenen. Deze bedenktijd gaat lopen op de dag nadat de door zowel koper als verkoper ondertekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De wettelijke bedenktijd begint dus niet al te lopen als je akkoord hebt over de prijs of de leveringsdatum van het appartement, maar pas op het moment dat iedereen de koopovereenkomst heeft getekend en de koper de koopovereenkomst retour heeft ontvangen.

Schema wettelijke bedenktijd

Dat betekent dat als de koopovereenkomst op maandag wordt ontvangen, de bedenktijd op dinsdag (om 00:00 uur) begint te lopen en je dus tot en met donderdag (om 23:59 uur) de tijd hebt om te ontbinden.

Koopovereenkomst door koper ontvangen op: 

Start bedenktijd 

(om 00:00 uur)

Einde bedenktijd
 (om 23:59 uur)

Maandag Dinsdag Donderdag
Dinsdag Woensdag Vrijdag
Woensdag Donderdag Maandag
Donderdag Vrijdag Maandag
Vrijdag Zaterdag Dinsdag
Zaterdag Zondag Dinsdag
Zondag Maandag Woensdag

Ontbinden: hoe gaat dat in zijn werk?

De ontbindingsverklaring moet schriftelijk, en het gaat erom dat deze de verkoper voordat de termijn is verstreken heeft bereikt. Als de verklaring te laat aankomt, dan werkt de ontbinding niet. Om bewijsproblemen te voorkomen, is het verstandig om de brief aangetekend te versturen. Het moment dat de postbode de brief voor het eerst aanbiedt, geldt als ontvangstmoment. Advies is verder dat er een kopie van de brief naar de notaris gaat als daar woonplaats is gekozen (dat staat dan in de koopovereenkomst) en naar de makelaar van de verkoper.

Wanneer geldt de wettelijke bedenktijd niet?

De wettelijke bedenktijd geldt niet als je met dezelfde verkoper opnieuw een koopovereenkomst sluit voor dezelfde woning, als er binnen een half jaar daarvoor al een keer een beroep is gedaan op de wettelijke bedenktijd. Ook geldt er geen wettelijke bedenktijd voor professionele kopers. Daarnaast is er geen wettelijke bedenktijd bij huurkoop of als het appartement op een executieveiling wordt gekocht.

Dit bericht is geplaatst op  donderdag 26 oktober 2017.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.