Boekrecensie: De VvE en de Rechter

Titel: De VvE en de Rechter
Ondertitel: –
Auteur: mr. R.M.G. Rothengatter & mr. R.P.M. de Laat
ISBN: n.b.

Prijs: €27,00
Verkrijgbaar bij: VvE Belang

Beoordeling Nederlandvve.nl:

Inhoud

Het boek De VvE en de Rechter is een van de zeven uitgaven van Stichting VvE Belang en behandelt juridische aangelegenheden met betrekking tot Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Met het boek is beoogd om de gang naar de rechter en de verschillende procedures zoals de dagvaardingsprocedure, verzoekschriftprocedure en kort geding te beschrijven. Daarnaast behandelt het boek interne VvE geschillen zoals besluiten van de vergadering of overlast, externe geschillen (zoals problemen met aannemers), en nog vele andere onderwerpen.

Mening Nederlandvve.nl

Met dit boek zijn de auteurs erin geslaagd om de toch vrij complexe materie duidelijk uit te leggen. Juridisch jargon is zoveel mogelijk vermeden en er wordt meestal in heldere taal uitgelegd hoe bijvoorbeeld een procedure bij de rechter n.a.v. geluidsoverlast in zijn werk gaat. Toch worden op sommige plekken ingewikkelde zinnen gebruikt, met name als de strekking van een wetsartikel uitgelegd wordt: op die plaatsen wordt het taalgebruik wat juridischer.

In de eerste hoofdstukken doet de lezer enige basiskennis op over het Nederlandse rechtsstelsel, welke rechter bevoegd is, welke kosten aan een procedure  verbonden zijn en wat het verschil is tussen een verzoekschrift- en dagvaardingsprocedure. Veel van de in de eerste hoofdstukken opgedane kennis is bij het lezen van de latere hoofdstukken vereist voor een goed begrip van de materie. Desondanks leent het boek zich uitstekend als naslagwerk voor VvE-bestuurders, VvE-leden of voor professionele VvE-beheerders.

Sommige informatie in het boek (wij hebben de 3e druk in bezit) is wat verouderd, bijvoorbeeld over (de hoogte van) het griffierecht. Dit is echter niet storend omdat het boek er niet minder informatief van wordt. Wel vinden we het boek met €27,00 vrij kostbaar (aangesloten van stichting VvE Belang betalen €20,50), mede in aanmerking genomen dat er ook verschillende advertenties in het boek staan.

Conclusie

Al met al zijn we zeer positief over de inhoud en de wijze waarop deze op de lezer wordt overgebracht. Wel vinden we het boek redelijk kostbaar en wordt het taalgebruik op sommige plekken iets te juridisch naar onze smaak. Onder de streep komen we uit op een totaal van 4 sterren.

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 29 mei 2013.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.