Column: VvE incasso een succes door maatwerk

Eind 2021 vraagt een van onze opdrachtgevers, een middelgrote VvE Beheerder, of wij eens willen kijken naar een dossier dat jaren gelopen heeft bij een deurwaarder en niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Het betreft een vordering bestaande uit onbetaald gebleven voorschotnota’s en stookafrekeningen ter hoogte van circa €7.000,–.  Inclusief rente, kosten en btw komt de vordering uit op ruim € 8.600,– . Debiteur heeft meerdere schulden en een schuld bij de belastingdienst van €150.000,–.

Door: Dirk Manshande | Rezeev, specialist in VvE incasso

Verhaal halen op VvE-lid soms lastig

De deurwaarder in kwestie mailde onze opdrachtgever medio 2019 het volgende:

“Wij achten een procedure niet verantwoord. De advocate van debiteur heeft meerdere keren haar concreet verweer bij jullie aangevoerd tegen de opbouw van jullie vordering. Wij achten dit niet vatbaar voor een procedure bij de Rechtbank. Mede gezien het feit dat zijn appartement in het verleden al door ons beslag en aanzeggingen is verkocht, hebben we geen drukmiddel meer na verkregen vonnis. Wij hebben het dossier gesloten omdat er geen verhaalbaarheid meer is.”

Wellicht noemenswaardig is dat vlak na het sluiten van het dossier door de deurwaarder, de deurwaarder in staat van faillissement wordt verklaard.

VvE incasso is maatwerk

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat gezien bovengenoemde omstandigheden het hier geenszins een  standaard zaak betrof, maar wel een zeer uitdagende zaak waar de kans op succes alleen te realiseren viel door een persoonlijke aanpak en geen standaard afhandeling.

Nadat wij de debiteur hadden aangeschreven kregen wij vrijwel direct een reactie. De debiteur liet weten dat er niets meer open stond, dat dit jaren geleden allemaal was afgehandeld en hij ervan uit ging dat de vordering teniet zou worden gedaan. Er klopte “geen zak van”, waren de woorden van de debiteur.  Op dat moment begonnen wij toch even te twijfelen aan de hardheid van de vordering. Gelukkig beschikte onze opdrachtgever over een zeer compleet dossier en een zeer goed bijgehouden administratie, hetgeen wij konden gebruiken in de weerlegging van het verweer van de debiteur. Van meet af aan wisten wij wel dat betaling ineens van het bedrag van € 8.600 niet tot de mogelijkheden zou horen en dat we naar een regeling toe moesten werken. Teneinde de debiteur in beweging te krijgen hebben wij de debiteur 2 opties voorgelegd. De 1e optie betrof het aangaan van een regeling, waarbij onze opdrachtgever bereid was de rente niet te vorderen. De 2e optie betrof het starten van een procedure. Uiteindelijk heeft de debiteur gekozen voor optie 1 en loopt er sinds begin van 2022 een regeling waarbij de debiteur maandelijks een bedrag betaalt.

Persoonlijke aandacht bij VvE incasso loont

Iedere maand sturen wij de debiteur vooraf een berichtje waarin wij hem wijzen op het betalen van het termijnbedrag. Dit werkt goed, de regeling wordt goed nagekomen. Wij zijn er van overtuigd dat onze zeer persoonlijke en directe aanpak in samenspraak met een goed dossier van onze opdrachtgever heeft geleid tot het behaalde resultaat.

Heeft uw VvE een vordering op een lid? Vul dan onderstaand webformulier in om de vordering uit handen te geven:

  Uw bedrijfsgegevens:  JaNee


  JaNee

  Ondertekening:

  Dit bericht is geplaatst op  maandag 12 september 2022.

  Reacties


  Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

  Reageren op dit artikel kan hieronder.
  Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

  Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.