Conflict in uw VvE? Mediation kan de oplossing zijn

Iedereen die lid is van een Vereniging van Eigenaren (VvE) kan het overkomen: opeens is er een geschil met een van de leden. Het kan gaan over uit te voeren onderhoud en de bijdrage daarvoor. Maar vaker nog gaat het over gedrag waar anderen zich aan ergeren. De VvE kan zelf ook een conflict hebben, bijvoorbeeld met een aannemer of met een schilder. Soms gaat het over de techniek of over planning. Vaak gaat het (ook) over geld. Niemand zit op een geschil te wachten. De goede sfeer is er niet meer en de werkzaamheden schieten niet op.

Door: Walter Frank Westgeest | Bouwkans – Bouwgeschillen
Redactie: Nederlandvve.nl

Samen eruit komen

Het beste is natuurlijk om samen het probleem op te lossen door een goed gesprek. Een echt vervelende situatie ontstaat als je er zelf niet uitkomt. Het conflict is al uitgegroeid tot een groot geschil. Dan is het tijd om het met hulp van iemand anders op te lossen. Dat kan met iemand die boven de partijen staat en beslist: bijvoorbeeld de rechtbank en in het geval van een geschil van de VvE kan dat ook een geschillencommissie of raad van arbitrage zijn.

Rechter beslist – Tevreden?

Het besluit van de bovenpartijdige derde valt soms tegen. De rechter kijkt eerst naar de regels en dan pas naar de wensen van de partijen. Bovendien duurt het oplossen van een geschil op deze manier lang en zijn de kosten hoog: partijen huren vaak advocaten en adviseurs in.

Alternatief: mediation

Mediation is de manier om snel én goedkoop een conflict te beëindigen. Partijen zijn na afloop meer tevreden dan bij een traditionele manier van conflictoplossing. Ook de onderlinge relatie tussen de partijen wordt bij mediation verbeterd. Met name dit aspect is voor VvE leden van groot belang. Zij willen immers met plezier blijven wonen in hun woning en geen ruzie en ergernis meemaken. Mediation is toekomstgericht.

Wat is bouwmediation

Het gaat bij Bouwmediation vaak over samenwerking binnen de VvE, burenruzies over geluid en andere overlast, of over bouw en onderhoud. Mediation lost conflicten op in onderling overleg onder leiding van een VvE-deskundige en een in bouw gespecialiseerde gespreksleider. Die zorgt dat de gesprekken ordelijk verlopen en er snel een resultaat wordt geboekt waar u zich in kunt vinden.

Ieder mag (in vertrouwen) zeggen wat hem dwars zit en wat hij wil. Het gaat om de belangen. De mediator zoekt naar het gemeenschappelijke belang. Het vinden van oplossingen wordt door de mediator gestimuleerd. De mediator is neutraal en velt geen oordeel. Als er voldoende vertrouwen is kan er worden onderhandeld. Tenslotte legt de mediator de afspraken vast in een overeenkomst. Dit proces vergt meestal een tot drie gesprekken en kan binnen een tot twee weken zijn afgerond.

De vaststellingsovereenkomst

In geschillen waar er uiteindelijk concrete afspraken worden gemaakt kan het belangrijk zijn om deze vast te leggen in een overeenkomst. Dit is zeker aan te raden als het gaat over financiële afspraken of afspraken tussen de VvE en bijvoorbeeld een aannemer. De mediator stelt deze vaststellingsovereenkomst op en partijen ondertekenen hem. Als een van de partijen zich later niet aan de afspraken houdt, kan de andere partij nakoming van de afspraken vragen bij de rechtbank.

Mag mediation wel?

Als er eerder (bijvoorbeeld in een contract of opdracht) was afgesproken om een geschil bijvoorbeeld voor de rechtbank of raad van arbitrage voor te leggen; mag u, als beide partijen dat willen, toch mediation toepassen.

Bouwmediators

Er is een vereniging waarin Nederlandse Bouwmediators samenwerken. De leden zijn stuk voor stuk ervaren en getraind in de verschillende deelgebieden van de bouwmediation. Een eerste afspraak met een van de leden kan binnen 48 uur plaatsvinden waardoor een geschil niet onnodig verder hoeft te ontaarden.

Over de auteur

Ir. Walter Frank Westgeest heeft ruim 20 jaar ervaring met het oplossen van bouwgeschillen, onder andere met mediation. Zijn bedrijf Bouwkans is hierin gespecialiseerd. Ook worden door hem in de regio Haaglanden veel burengeschillen en geschillen met VvE’s onder de vlag van Bemiddeling & Mediation aangepakt.

Dit bericht is geplaatst op  vrijdag 28 september 2012.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

2 reacties over “Conflict in uw VvE? Mediation kan de oplossing zijn

 1. Dr. Michel Karsten schreef:

  We hebben problemen in onze VvE. App.complex van slecht 6 app.
  Bij stemming 50% voor en 50% tegen.
  Willen graag mediator bij de ALV eind maart 2015.
  Zijn (nog) geen lid !
  Mogelijk ? Kosten ?

 2. A.Mastenbroek schreef:

  Op ons appartement is het modelreglement 1992
  van toepassing.In Art.18.6 staat dat glasschade in of aan een prive-gedeelte voor
  eigen rekening is etc….Voor glasbreuk hebben we een verzekering. Maar wie betaalt
  de vervanging bij lekkageschade ? De VVE ?

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.