Corporatie misbruikt meerderheidsstem in VvE

Het komt regelmatig voor dat een woningcorporatie – na splitsing en gedeeltelijke verkoop van een gebouw – een meerderheid van stemmen heeft in de Vereniging van Eigenaars (VvE). Dat betekent echter niet dat de corporatie ook altijd van haar meerderheidspositie gebruik mag maken door besluiten door te drukken of juist te blokkeren. Daar kwam ook woningcorporatie Rochdale achter, toen de kantonrechter in Amsterdam bepaalde dat Rochdale misbruik had gemaakt van haar meerderheidsstem. Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk bespreekt de beschikking.

Door: Robert van Ewijk | voorheen werkzaam bij AMS Advocaten, nu als advocaat en partner werkzaam bij Lexys Advocaten.

Lexys VvE Advocaat

Gebreken bij splitsing

Het gebouw is in 2007 door Rochdale gesplitst in appartementsrechten, waarna Rochdale diverse appartementen aan derden heeft verkocht. Zelf heeft ze nog een meerderheid van de appartementen (en stemrechten) in bezit. Al vrij snel ontstond er tussen Rochdale en 10 kopers (de verzoekers in de onderhavige procedure) discussie over de vraag of het complex wel voldeed aan de daaraan te stellen eisen. Zo was er sprake van zwam- en schimmelvorming onder de vloeren van de begane grond.

Zwam- en schimmelvorming

De zwam- en schimmelvorming is voor rekening van Rochdale verholpen, maar de andere gebreken niet. Daarom zijn de verzoekers een bodemprocedure gestart, om de vraag beantwoord te krijgen of de VvE, dan wel Rochdale de kosten van herstel van die gebreken dient te dragen. In de vergadering van 30 september 2014 stond het besluit op de agenda om de door verzoekers gemaakte advocaatkosten, en de kosten van de bodemprocedure, voor rekening van de VvE te laten komen, en voorts om de VvE als procespartij te laten deelnemen in de bodemprocedure. Rochdale stemde als enige tegen, zodat het voorstel werd verworpen.

Verzoek vernietiging besluit en vervangende machtiging

Verzoekers kunnen zich niet verenigen met het verwerpen van het voorstel en verzoeken de kantonrechter daarom het besluit te vernietigen en om hen te machtigen de gemaakte advocaatkosten voor rekening van de VvE te brengen en het bestuur te machtigen de VvE als procespartij in de bodemprocedure te laten deelnemen. Zij voeren daartoe aan dat het in de bodemprocedure betrokken belang een belang van de VvE is en dat Rochdale door tegen te stemmen enkel haar eigen belangen heeft beschermd, ten kosten van het belang van de VvE. Volgens verzoekers is dat in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

Rechter: misbruik van meerderheidsstem

De rechter is het met verzoekers eens. Hij overweegt dat Rochdale feitelijke zeggenschap heeft in de VvE en gebruik heeft gemaakt van haar meerderheid in de vergadering om besluiten tegen te houden die zij niet in haar eigen belang acht als splitsende partij en verkoper van de appartementen. Rochdale heeft daarmee haar meerderheidsstem misbruikt volgens de kantonrechter. Dat is niet alleen ten opzichte van de VvE onredelijk, maar ook ten opzichte van de mede-eigenaren die hoge kosten hebben gemaakt. Die kosten zijn immers gemaakt in het belang van de VvE als geheel.

Besluit vernietigd

De kantonrechter wijst de verzoeken daarom toe: het besluit wordt vernietigd, en het bestuur gemachtigd de gemaakte kosten voor rekening van de VvE te brengen en voorts om de VvE op te laten treden in de bodemprocedure tegen Rochdale.

Dit bericht is geplaatst op  donderdag 30 juli 2015.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.