De dictatuur van het bestuur

“Ik bepaal het want ik ben de voorzitter van de VvE” hoorden we op een VvE vergadering. Geluiden als deze en andere verontrustende berichten bereiken ons regelmatig. Wat dacht u van schreeuwende bestuurders in vergaderingen? Bestuurders (of zelfs beheerders) die weigeren een toelichting op de jaarstukken te geven? Het gebeurt nogsteeds dat mensen zich ontpoppen als een soort dictator als ze een machtspositie hebben. Wij moeten deze bestuurders en beheerders helaas teleurstellen. U bent namelijk in dienst van de vergadering van eigenaars en niet de baas over de VvE.

Voorzitter van de vergadering

De voorzitter van de vergadering is niet noodzakelijk dezelfde persoon als de voorzitter van het bestuur (maar de functies kunnen wel gecombineerd zijn). De voorzitter van de vergadering is de persoon die zorgt voor het in goede banen leiden van de vergadering. Hij zorgt er dus voor dat de agenda gevolgd wordt, houdt orde, geeft mensen het woord en geeft aan wanneer iets ter stemming gebracht kan worden.

Het bestuur

Het bestuur is belast met het uitvoeren van de besluiten van de vergadering der eigenaars (ook wel ALV genoemd). Als het bestuur uit meerdere personen bestaat, kan een van hen de voorzittersrol op zich nemen. Dit houdt onder meer in dat deze persoon in de bestuursvergadering als voorzitter (van de bestuursvergadering) optreed. Uit het feit dat het bestuur de besluiten van de ALV moet uitvoeren blijkt al dat het bestuur niet het orgaan is dat de beslissingen neemt; dit is bijna altijd de vergadering van eigenaars. Zaken waar het bestuur wel zelfstandig over mag beslissen zijn bijvoorbeeld zeer spoedeisende onderhoudszaken (tot een door de vergadering vast te stellen bedrag), het (laten) incasseren van achterstallige bijdragen en soortgelijke zaken die niet kunnen wachten tot er een vergaderbesluit is genomen of die zodanig dagelijks van aard zijn dat een vergaderbesluit overbodig zou zijn.

De vergadering der eigenaars (ALV)

Zoals aangegeven is het de vergadering van eigenaars die de beslissingen neemt in de VvE. De ALV is zogezegd het hoogste orgaan in de VvE. Een paar voorbeelden: het bestuur maakt de jaarstukken en de begroting op en presenteert deze aan de vergadering. Het is vervolgens de vergadering die de stukken vaststelt. Daarnaast is het zo dat de vergadering besluit tot het al of niet uitvoeren van onderhoud en over hoe dit gefinancierd wordt (uit de reserves, uit een andere begrotingspost of door middel van bijstorten?). Het bestuur moet de besluiten van de vergadering ten alle tijden opvolgen.

Conclusie

Er bestaat dus geen voorzitter van de VvE en het bestuur heeft het zeker niet voor het zeggen. Dit is ook zeker niet het geval wanneer het bestuur een stemmenmeerderheid heeft door het ronselen van volmachten. Daarnaast geldt het ook nog zo dat de stem van het bestuur soms niet eens meegeteld hoeft (mag!) te worden wanneer ze niet stemt in het belang van zichzelf als eigenaar maar als er sprake is van belangenverstrengeling (jurisprudentie).

Gerelateerd

TIP: VvE Bestuur kan ‘te allen tijde’ worden ontslagen

TIP: VvE Bestuur weigert inzage in offerte’s (artikel)

– Voorzitter vergadering kan tevens bestuurder van de VvE zijn (artikel)

– Informatie over de organen van de VvE en de taken van het bestuur

VvE-beheerder stemt mee over eigen ontslag (artikel)

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 9 mei 2012.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

47 reacties over “De dictatuur van het bestuur

 1. Jan schreef:

  Kan een bestuur door stemming tijden een ALV opleggen aan eigenaars die dat niet willen om een gezamenlijke hypotheek af te sluiten om een commerciële ruimte te kopen voor sociale doeleinden?

 2. Beste Jan,
  Kort antwoord: neen dat kan (absoluut) niet. Het bestuur kan deze plicht niet opleggen aan de eigenaren.
  Gebruik even de vraagbaak (knop rechtsboven) om je casus te schetsen. Dan komen we met een meer uitgebreid antwoord.
  Met hartelijke groeten,
  Robert van Ewijk
  Nederlandvve.nl

 3. karin schreef:

  goedendag, ik wil middels een stemming een gedoog beleid voorstellen. Kan dat? tot op heden heb ik alle stemmen voor, middels stemming brieven, de enige die bezwaar maakt tegen een dergelijke stemming en weigerd medewerking te geven is de bestuurder van de VVE. Is het mogelijk om te stemmen voor een gedoogde situatie voor te zetten die sinds 2011 bestaat? grt

 4. Beste Karin,
  Er kunnen besluiten buiten de vergadering om genomen worden, zolang deze unaniem én schriftelijk genomen worden. Het bestuur mag dat niet zomaar tegenhouden. In deze situatie lijkt het er echter op dat het gaat om een besluit om een situatie – die in strijd is met de akte – te gedogen. De bestuurder geeft ons inziens terecht aan dat een dergelijk besluit nietig is. Met andere woorden: een besluit om een situatie in strijd met de akte te legaliseren is nietig. Het bestuur weigert terecht hieraan medewerking te verlenen.
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 5. j van huizen schreef:

  waar staat dat een schriftelijke stemming buiten de vergadering om unaniem moet zijn? Is een meerderheid niet voldoende?
  gr,
  jan, voorzitter vve amphora rotterdam.

 6. Beste Jan,
  Dat staat in de volgende bepalingen:
  – Modelreglement 1972, artikel 36 lid 3
  – Modelreglement 1973, artikel 36 lid 3
  – Modelreglement 1983, artikel 36 lid 4
  – Modelreglement 1992, artikel 37 lid 4
  – Modelreglement 2006, artikel 50 lid 3
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 7. j van huizen schreef:

  gevonden, bedankt.

 8. Carla schreef:

  Onlangs stelde ik een vraag, via de vraagbaak, en was wederom blij met de reactie via de mail. Nu staat er onderaan die mail de vraag of je een ‘like’ wilt geven via Facebook, wanneer je tevreden bent. Ik zit niet op facebook. Nu kan ik natuurlijk mijn dank uitspreken via de mail, wat ik al eerder deed. Echter die dank blijft ongezien.;-)
  Daarom maak ik gebruik van deze gelegenheid om ‘naar buiten te treden’ en zichtbaar voor iedere lezer/gebruiker van deze site een hele dikke pluim uit te delen aan Robert en Roel voor de geweldig site met veel heldere informatie en de bereidheid om ook via de mail met je mee te denken. Chapeau heren, ben reuze blij met jullie.
  Met vriendelijke groet.
  Carla. ( bestuurslid )

 9. Bedankt voor je complimenten Carla!
  Groeten,
  Roel en Robert

 10. Herman schreef:

  Goedemorgen,
  Voor onderhoud en vernieuwingen van de hal in ons appartementencomplex hebben wij april j.l. in een vergadering bijna unaniem (2 blanco stemmen) akkoord gegeven op, een door een door de ALV in het leven geroepen commissie, gepresenteerde plannen. Ook 2 van de 3 leden van het bestuur hebben voorgestemd. Nu na herhaaldelijke verzoeken weigert het bestuur categorisch tot uitvoering over te gaan. Het bestuur heeft nu besloten het plan toch niet “mooi” te vinden, en heeft nu een extra vergadering belegd om hun eigen plan er door te duwen. Kan dit? NB De voorbereiding door de commissie heeft door eerdere tegenwerking van het bestuur ca. 2 jaar geduurd.

  Herman (commissielid “nieuwe hal”)

 11. de Bruin schreef:

  Als bestuurslid van een VvE heb ik al meerdere malen een conflict gehad over het zogenaamde uitlekken van het besprokene binnen het bestuur van onze VvE.
  Ik ben van mening dat alles wat besproken wordt in het bestuur aangaande onze gebouwen absoluut geen geheim kan zijn.Juist van een bestuur wat opkomt voor de eigenaren dient open en transparant te zijn.
  In mijn visie dient iedere vergadering openbaar te zijn en toegangkelijk voor betrokken eigenaren.
  Graag uw deskundige mening hierover.

 12. Geachte heer / mevrouw De Bruin,
  Van bestuursvergaderingen moeten notulen worden bijgehouden. Deze maken onderdeel uit van de administratie van de VvE. Iedere eigenaar heeft recht op inzage in de administratie van de VvE. Bovendien vergadert het bestuur over het beheer van de gemeenschappelijke zaken: daaruit vloeit voort dat er inderdaad geen geheimhoudingsplicht kan zijn. M.i. is er zelfs geen recht tot geheimhouding en wel een plicht tot openbaarmaking (van de notulen) op verzoek van een der eigenaren.
  De opvatting dat vergaderingen van het bestuur openbaar en toegankelijk voor elke eigenaar moeten zijn deel ik niet. Dit zou om te beginnen al tot praktische problemen kunnen leiden. De plicht om inlichtingen te verschaffen is m.i. voldoende waarborg.
  Meer informatie treft u hier: https://www.nederlandvve.nl/article/vve-bestuur-weigert-inzage-offertes/
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

  Update 8 juni 2014: Zie reacties nr. 20 en 21 voor een aanvulling / nuancering op deze reactie.

 13. Beste Herman,
  Het bestuur is verplicht de besluiten van de vergadering uit te voeren. Doet het bestuur dat niet en ontstaat daardoor schade, dan sluit ik niet uit dat de bestuurders daarvoor aansprakelijk gehouden kunnen worden.
  Met hartelijke groeten,
  Robert van Ewijk

 14. Johan van Antwerpen schreef:

  Wij wonen op de hoogste verdieping van een 30 appartementen tellend gebouw, nu willen de bovenste 10 bewoners een airco aanleggen en de installatie op het dak te plaatsen. (Nieuwbouw, met 25 cm dikke betonnen dek, met ballastlaag en looppaden) het bestuur wil hier geen toestemming voor geven ondanks dat bewoners willen tekenen voor eventuele schade, en blokkeert op alle mogelijke manieren de bewoners die dit willen. Mag dit geweigerd worden?

 15. Geachte heer Van Antwerpen,
  Beslissingen over dit soort zaken worden – indien dit op grond van de akte mogelijk is – genomen door de vergadering en niet door het bestuur. Kort gezegd heeft het bestuur deze bevoegdheid dus niet. Zie ook dit artikel: https://www.nederlandvve.nl/article/toestemming-vve-vereist-bij-aanbrengen-airco-installatie/
  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de VvE-vraagbaak op deze website. Klik op de knop rechtsboven om deze te bezoeken.
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 16. R versteeg schreef:

  Geachte heer van Antwerpen.
  In de Vve van mijn ouders is het besluit genomen dat er in de algemene ruimte (gemeenschappelijke tuin, galerij etc) geen kinderen mogen spelen, mensen met naaldhakken mogen lopen en nog meer van dit soort regels. Het complex was aanvankelijk bedoeld voor 55+ maar door de slechte verkopen nu ook verkoopbaar gesteld aan jongere kopers met ook kinderen. Kan een dergelijk besluit wel? Ook als deze met een meerderheid van 55+Ers is genomen?

  Vriendelijke groeten
  Rene

 17. Rob schreef:

  Wat betreft de kwestie van dhr. van Antwerpen zou het best eens mogelijk kunnen zijn dat het niet eens is toegestaan om een gedeelte van het gemeenschappelijke dak toe te wijzen aan een prive installatie van een eigenaar.
  Ik zou daar als VvE ook zéér voorzichtig mee omgaan.
  Als je besluit om in een appartement te gaan wonen moet je er rekening mee houden dat niet alle wensen gerealiseerd kunnen worden.
  Voor mij staat de gelijkheid van alle eigenaren bovenaan, en ben ik van mening dat het recht om een airco te plaatsen niet alleen afhankelijk kan zijn van het feit dat je op de bovenste etage woont. Eigenaren van een bovenverdieping zouden er waarschijnlijk ook tegen zijn als de zijgevels van een complex ontsierd worden door airco installaties van lager gelegen appartementen.
  Ik ben er wel mee eens dat wel of geen toestemming een zaak is van de VvE, en niet van het bestuur !

 18. Hans schreef:

  Op een buitengewone VVE-vergadering in sept. 2013 met 25 aanwezige leden (minimum benodigd 21= 2/3 van 35) was het onderwerp kwam het aanleggen van beveiligingscamera’s. Omdat het betrof het aanleggen van een nieuwe installatie, heb ik opgebracht dat 3/4 van de 25 = 18,75, dus afgerond 19 tenminste moest voorstemmen om aangenomen te worden. Dat is schoorvoetend gevolgd. De uitslag was (slechts) 14 voor en 11 tegen; dus niet aangenomen.
  Het bestuur (voorstemmers) was hier niet mee tevreden en besprak onlangs op de jaarvergadering (zónder expliciete) aankondiging – óók niet de stemming – weer die installatie en vroeg aan het einde wie vóór was voor opnieuw bespreking én stemming op een volgende vergadering.
  Ik heb 4 vragen:
  1. is het laatst bedoelde stemresultaat – wegens het niet in de agenda vermelden – NIETIG óf VERNIETIGBAAR.?
  2. Het stemresultaat op verg. sept. 2013 was toch volledig rechtsgeldig?
  3. Kan het dan zó zijn dat het bestuur ‘gewoon’ weer opnieuw kan beginnen met voorleggen én daarna stemmen ( vóór of tegen aanleggen)?
  4. Zó ze dit doorzetten, én nu wel voldoende voorstemmers krijgen, kan ik dan vernietiging vragen van dit besluit bij de kantonrechter gezien het eerdere stemresultaat in sept. 2013?

 19. Beste Hans,
  Dit is een vernietigbaar besluit. Voor meer informatie over nietigheid en vernietigbaarheid, zie deze pagina: https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/juridisch/nietig-vernietigbaar-vve-besluit/ .
  Ad 2 en 3: als het besluit geldig zou zijn, wil dat niet zeggen dat het niet opnieuw ter stemming kan worden gebracht.
  Ad 4: u kunt alle besluiten ter vernietiging voorleggen aan de kantonrechter, zolang u dat maar doet binnen 1 maand na het besluit. Of het verzoek kans van slagen heeft, hangt af van de vraag of de VvE in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen.
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 20. P van Tijn schreef:

  “info@nederlandvve.nl zegt: Posted 18/12/2013 at 09:39 | Permalink
  Geachte heer / mevrouw De Bruin,
  Van bestuursvergaderingen moeten notulen worden bijgehouden.”

  Beste redactie,
  Volgens mij hebbben jullie het bij het verkeerde eind.
  Er bestaat helemaal geen verplichting tot het notuleren van een vergadering van het bestuur.
  Ook niet een afsprakenlijst of iets dergelijks.

  Het is wel prettig dat van hetgeen wordt afgesproken het besluit wordt vastgelegd, al was het maar in een kort memo.

  Groet

 21. Geachte heer Van Tijn,
  U heeft deels gelijk. Indien modelreglement 2006 van toepassing is, moeten notulen van de bestuursvergadering bijgehouden worden. Indien oudere reglementen van toepassing zijn, geldt die verplichting (inderdaad) niet.
  Wanneer – ofwel op grond van de statutaire plicht danwel op enig andere grond – wel notulen bijgehouden worden, dan geldt dat deze onderdeel uitmaken van de administratie van de VvE en dat alle leden daar inzage in hebben.
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 22. Caspar schreef:

  Goedendag. De VvE waar ik lid van ben wordt bestuurd door een BV, tevens onze beheerder. Begin juni heeft de laatste vergadering plaatsgevonden, daarvan zijn nu (15 weken later) nog geen notulen beschikbaar. Is dat in uw ogen acceptabel? Is er eigenlijk een wettelijke termijn voor het versturen van notulen? In het splitsingsreglement en de splitsingsakte vind ik er niets over terug.
  Vriendelijke groet, Caspar

 23. Beste Caspar,
  Dat is in onze ogen niet acceptabel: 15 weken is een erg lange termijn. Modelreglement 2006 bepaalt dat de notulen binnen twee weken verzonden moeten zijn. De oudere reglementen regelen daarover helaas niets. Wel heb je altijd – ongeacht welk reglement van toepassing is – recht op inzage in de notulen. Nu de notulen niet verzonden zijn, kun je om inzage verzoeken zodat je er alsnog kennis van kunt nemen.
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 24. Rein Brockmann schreef:

  moet een VVE inzage in de notulen van een ALV aan een aspirant koper
  toestaan?Dit op aanvraag van de Makelaar.

 25. De verkopende eigenaar moet uit hoofde van zijn mededelingsplicht inzage geven. Het bestuur is jegens die verkopend eigenaar verplicht de notulen te overhandigen.
  Met vriendelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 26. Arjan schreef:

  Het is voor mij nog niet helemaal duidelijk wie nu wettelijk het ‘bestuur’ vormen. Veelal is het administratiekantoor de ‘bestuurder’ (die dus de dagelijkse gang van zaken regelt) met daarnaast een Raad van commissarissen’ oftewel een ‘Commissie van toezicht’ (waaronder dan ook de kascontrolecommissie valt en evt. een Technische Commissie).
  Vaak is het moeilijk om aan geschikte en deskundige mensen te komen voor dergelijke vrijwilligersfuncties. Als ze dan ook nog verantwoordelijk resp. aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten, verdwijnt natuurlijk ook het laatste restje motivatie.
  Zou het niet zinvol kunnen zijn (en is dat toegestaan?) om leden voor dergelijke functies met een redelijke vergoeding te belonen? Immers bij defungeren kan de ALV elk jaar besluiten iemand te ontslaan. Fiscaal lijkt het me geen probleem: gewoon aangeven bij de IB als ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’ of ‘inkomsten buiten dienstverband’.
  Ik heb met verbazing aangezien hoe de vorige voorzitter van ons VVE-bestuur na 40 jaar trouwe dienst (tevens als lampenvervanger, probleemoplosser, dagelijks aanspreekpunt, enz.) bij zijn afscheid een bloemetje en een flesje wijn kreeg. Dat is toch niet meer van deze tijd?

 27. JBM schreef:

  Het bestuur van de VVE krijgt (zoals men dit noemt) een onkostenvergoeding. Gezien de bedragen, gaan deze het begrip onkostenvergoeding ver te boven.

  De ALV heeft besloten om in de jaarstukken, te specificeren, hoe de vergoeding van deze Bestuurs- en Beheerskosten zijn verdeeld.

  Daartoe behoort ook de specificatie van de zogenaamde vergoedingen aan de bestuursleden.

  Daartoe is een voorwaardelijk decharge verleend aan het bestuur.

  De administrateur weigert thans uitvoering te geven aan dit besluit en stelt, dat de toelichting in de notulen van de ALV afdoende zijn.

  Formeel gezien worden deze notulen pas volgend jaar goedgekeurd en kunnen dus geen deel uitmaken van de jaarstukken 2014.

  Evenzeer wordt geweigerd om de goedgekeurde jaarstukken te ondertekenen, iets waartoe men m.i. wel verplicht is.

  Ik heb de administrateur inmiddels gesommeerd alsnog uitvoering te geven aan het genomen besluit.

  Welke maatregelen kunnen deze administrateur opgelegd worden, als hij zich weigerachtig blijft opstellen?

  1. gea schreef:

   Je kunt toch als eigenaar altijd inzage vragen in alle stukken en dus ook zien wat de bedragen zijn die overgemaakt worden aan bestuurders, en of die ook conform de afspraken zijn in de VVE vergadering? En als dat niet is, en er te veel is overgemaakt, is dat dan fraude.

 28. Gert Mulder schreef:

  Een van onze bewoners wil op een deel van het gemeenschappelijke dak zonnepanelen plaatsen. Daarvoor is onzes inziens een unaniem en door elk lid genomen besluit van de leden nodig.
  Het is nu al duidelijk, dat een aantal leden zal tegenstemmen. Het bestuur raadt het lid in kwestie dan ook aan zijn verzoek om toestemming in te trekken en komt met een tegenvoorstel dat ook voor andere eigenaars mogelijkheden biedt en een eerlijker verdeling van het dakoppervlak mogelijk maakt.
  Als het lid in kwestie zijn verzoek echter niet intrekt, is het bestuur dan verplicht om zijn verzoek in stemming te brengen?
  Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

 29. Maarten Hesseling schreef:

  Ons bestuur van de VvE ziet een bepaalde eigenaar niet graag in het bestuur komen, de persoon is het niet altijd met de voorzitter eens. Mag het bestuur op de ALV een negatief advies geven aan de eigenaars

 30. Joop Gerritsen schreef:

  Ik woon buiten een appartementencomplex, maar heb twee parkeerplaatsen in de parkeergarage. Ik ben dus lid van de ondersplitsing parkeergarage met 2 stemmen.
  Ik vertrouw het bestuur en de beheerder niet en wil inzage in de volledige administratie en in de correspondentie van de VvE. Alles is uitbesteed aan een beheerder die eenmaal per jaar rekening en verantwoording geeft in de ledenvergadering.
  Men verwijst mij naar het programma Twinq, waarin ik alle administratie en alle financiële zaken, inclusief rekeningen, zou kunnen vinden.
  Is het onredelijk als ik eis dat men mij inzicht geeft in de fysieke administratie
  (alle ordners) en in alle correspondentie. Ik wil ook dat dat gebeurt in een neutrale omgeving, dus niet op het kantoor van de beheerder. Omdat ik overdag werk, wil ik ook dat ik de zaken kan raadplegen in de avonduren.
  Dat is toch niet teveel gevraagd? Mag de beheerder dit weigeren?

 31. Bart Termeer . schreef:

  Al voor het begin van de vergadering wordt er medegedeeld dat twee leden van het bestuur hun appartement hebben verkocht . Hebben zij dan nog het recht om tot het bestuur te horen ?
  En tijdens de vergadering is aangegeven over een vooraf schriftelijk ingediend probleem ( na de pauze )te stemmen. Deze stemming heeft niet plaatsgevonden maar het betreffende probleem is door het bestuur wel aangenomen op basis van het tellen van een vooraf gestelde vraag opgenomen op een vragenlijst . Mag/moet gezien worden als een geldig besluit ?

 32. Math Cuik schreef:

  op welke wijze valt de macht van een bestuurder/administrateur te beteugelen? Deze heeft ook nog eens 62,5% van alle eigendom (en stemrecht). Hij bepaalt wanneer wordt vergaderd (op de meest onmogelijke tijdstippen), stelt budgetten vast, voert incassoprocedures, stemt in met zijn eigen voorstellen. Hoe valt te regelen dat de overige 3 eigenaars met 37,5% van de stemmen zeggenschap krijgen en bijv. een onafhankelijk VVE beheerder kunnen aanstellen.

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 33. Jeroen schreef:

  Op welke manier is het bestuur aansprakelijk te stellen als blijkt dat zij door wanbeleid (buiten de procedures om beslissingen maken of alv beslissingen verregaand aanpassen of terugdraaien) 1 van haar leden benadeeld? In dit geval het blokkeren van (vergunningsvrije) (aan-)bouwplannen.

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 34. H. van der Borg schreef:

  Ons bestuur van VvE heeft het slot vervangen dat toegang geeft tot de parkeerkelder. Wij hebben verzocht om een nieuwe sleutel maar krijgen nul op rekest. Er wordt zelfs niet gereageerd op onze verzoeken. Waar kan ik mijn recht halen? Of moeten we het slot maar op eigen kosten laten vervangen?

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 35. Elly van den Kieboom schreef:

  Geachte meneer mevrouw

  Ik ben penningmeester van onze V.v.E.
  Nu wil de secretaris de inlogcodes code van de rekening. Ik weiger dit, en zeg als iets wil nakijken, kan je de afschriften nazien.
  Nu eist voorzitter de codes af te geven. Kan dit zomaar. Wie staat hier in zijn recht.

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 36. Jeroen Geerdink schreef:

  Beste,

  Gister 21-6 heb ik een email ontvangen van ons VVE bestuur.
  Wat hierin stond schrok ik toch wel degelijk van. Korte situatie schets. in 2008 is er door toenmalige bewoonster (tevens VVE voorzitster) een dakterras aangelegd. Bij de koop van het huis door mijn vader in 2013 is er toen door verkoopster verteld dat het goedgekeurd was door de VVE. Januari j.l. heb ik het huis van mijn vader gekocht.

  Terug naar de brief van gister verstuurd door de VVE voorzitter. Kort samengevat komt het erop neer dat er een aantal illegale dakterrassen zijn in het blok. Deze moeten over 6 dagen verwijderd zijn anders wordt het door hun verwijdert met alle kosten vandien. Naast die kosten vermindert het ook de waarde van mijn huis.

  Wat kan ik doen? De notulen van 2008 zitten niet bij de huidige beheerder, maar bij een oude VVE partij.

  Uw spoedige antwoord wordt zeer gewaardeerd.

  Mvg,
  Jeroen

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 37. Henk J. schreef:

  Het bestuur van onze VVE heeft voor een aantal percelen (6 van de 152) op ons park een verzoek tot handhaving bij de gemeente ingediend, omdat op hun percelen bouwwerken aanwezig waren die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Ze gaven daarbij aan dat het casus was om te zien hoe de gemeente zou reageren. Het betrof evenwel een willekeurige (?) keuze van het bestuur, die ook zonder overleg met de betrokkenen was ingediend. Saillant detail is dat op de meeste percelen dezelfde overtredingen te vinden zijn. Denk aan schuren en omheiningen. Ook de gemeente beaamt dit overigens! Een verzoek van de aangeschreven percelen aan alle leden om deze handhavingsverzoeken in te trekken en met de gemeente in overleg te treden, werd door de leden onder het mom van “handhaving moet” verworpen. Ook de gemeente had aangedrongen op intrekking. Inmiddels heeft de gemeente een uitspraak gedaan/moeten doen en moeten de betrokken percelen hun bouwwerken verwijderen of aanpassen. Omdat dit vergaande gevolgen heeft voor andere soortgelijke overtredingen op het park, heeft het bestuur nu besloten om geen verdere handhavingsverzoeken in te dienen. De gemeente geeft aan ook niet zelf actief te gaan optreden. Te verwachten valt dat een appel op alle leden geen succes zal hebben, nu ze de gevolgen zelf zien. Kunnen de gedupeerden nu zelf voor het hele park als belanghebbende optreden nu het bestuur dat weigert te doen?

 38. Carla van Eekelen schreef:

  Beste,

  Mogelijk kunt u mij antwoord geven op de volgende vraag.
  Ik heb aan het bestuur van onze VvE gevraagd of ik een keer een bestuursvergadering bij mag wonen (als toehoorder).
  Ik twijfel namelijk of ik lid zal gaan worden van het bestuur.
  Nu hebben ze mij voorgesteld om met twee van de bestuursleden een afspraak te maken om het een en ander door te spreken.
  Hier zit ik echter niet op te wachten. Voor mij is het belangrijk om sfeer te proeven tijdens een bestuursvergadering.
  De Algemene ledenvergaderingen zijn helaas nooit erg prettig.
  Ik wil zodoende goed voorbereid zijn voor ik de beslissing neem om wel of niet in het bestuur te gaan.
  Kan het bestuur mijn vraag weigeren?
  Alvast bedankt voor uw reactie.

  M.vr.gr

  Carla van Eekelen

 39. viola robbemondt schreef:

  Hallo! Mijn vraag luidt: mag een bestuurslid van een VvE van een park (voorheen recreatie, nu alweer jaren permanente bewoning toegestaan) ook de vaste hovenier zijn en hier jaarlijks inkomsten uit genereren? Hij zal bv nooit instemmen om offertes van andere hoveniers in te winnen.

 40. T. H. schreef:

  Goedendag,
  Graag heb ik wat info over het volgende:
  Ik ben bestuurslid van de VvE van een klein complex (17 appartementen). Het complex is redelijk oud en heeft daardoor een gezamenlijke CV installatie. De meeste appartementen hebben tot heden geen thermostaten op de radiatoren.

  Vorig jaar is de CV vervangen en om de werking te optimaliseren -en het energieverbruik te verminderen- is op de laatste ALV (unaniem) besloten alle radiatoren te voorzien van moderne thermostaten. Kosten worden uit de reserve betaald.
  Afgelopen dinsdag zijn de werkzaamheden begonnen en nu blijkt dat één familie (notoire dwarsliggers) niet meewerkt. Ze hebben het bestuur hierover niet ingelicht, maar hebben daags voor aanvang een mailtje gestuurd naar de uitvoerder. Vervolgens zijn ze vertrokken (naar de camping) en niet aanspreekbaar.
  Ik zit nu met de volgende vragen:
  1. Zijn met algehele stemmen aangenomen besluiten van de ALV altijd bindend;
  2. Indien “nee”, wat is de termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt. Hoe is dat wettelijk geregeld?
  3. Indien “ja”. Wat zijn de dan de mogelijkheden van de VvE om sancties te nemen? (we zitten nu met iets dat niet 100% werkt).

  Graag hoor ik van jullie.

  Met vriendelijke groet,
  T.H.

 41. Claudia van Arnhem schreef:

  Bestuur/ALV
  Het bestuur heeft in 2019 een laatste ALV gehad. Dit jaar is er weer een ALV gepland, maar behalve de jaarrekening 2019 is er niks af door een zieke penningmeester (blijkt veels te laat). Het bestuur wil de leden niet laten beslissen om de ALV van dit jaar weer te verzetten naar 2022 maar mededelen dat door ‘overmacht’ de ALV wordt verplaatst naar begin 2022 terwijl we niet weten of de penningmeester dan hersteld is. De voorzitter weigert zelfs te komen opdagen als de ALV wel doorgaat omdat de penningmeester ontbreekt, en daarmee ook een algemeen bestuurslid. Want als de voorzitter niet komt, lijkt de sfeer niet goed en dat mogen de leden niet merken. Mag dat zomaar, je bent jaarlijks toch verplicht een ALV te houden. En wat kan ik daar als bestuurslid tegen doen over deze wijze van handelen? Ik vind dat de leden moeten kiezen of de ALV doorgaat of verschoven moet worden omdat de ALV er voor de leden is en het bestuur daar geen besluit over mag nemen. Dat heb ik ook gecommuniceerd maar krijg geen medewerking. Buiten dat zijn de bestuursverkiezingen in 2020 al doorgeschoven naar dit jaar waaronder een aftredend voorzitter. Graag een advies omdat ik niet achter de handelingen sta van het bestuur waar ik secretaris van ben. Ik sta met de rug tegen de muur. Kan ik bijvoorbeeld mijn naam weglaten als de mededeling naar de leden uitgaat?

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.