Column: executieveiling van appartement soms niet verstandig

Appartement veilen, moet je dat wel doen? Al sedert enige tijd heeft een Vereniging van Eigenaars (VvE) te maken met een eigenaar van een appartement die gewoonweg zijn maandbijdragen niet betaalt. Pogingen van de voorzitter van de VvE en de VvE Beheerder in contact te treden met de eigenaar lopen op niets uit. De eigenaar in kwestie heeft ook geen contact met de andere bewoners binnen de VvE. De VvE Beheerder stuurt de eigenaar diverse 14-dagen brieven met het verzoek de achterstallige termijnbedragen te betalen. Ondanks de verstuurde brieven blijft betaling uit en wordt de totale vordering uit handen gegeven aan Rezeev. Uiteindelijk wordt de eigenaar gedagvaard en wordt er een vonnis gewezen. Maar: het probleem is nog steeds niet opgelost. Is een executieveiling de oplossing? 

Door: Dirk Manshande | Rezeev, specialist in VvE incasso

Betalingsregeling wordt nagekomen, maar achterstand blijft

Met de eigenaar wordt een regeling getroffen het totale bedrag in termijnen af te betalen, de regeling wordt netjes nagekomen door de eigenaar. Een veiling is daarmee van de baan. Wat er echter  gebeurt, is dat de eigenaar de nieuwe maandbijdragen die buiten het vonnis vallen wederom niet betaalt. De achterstand loopt al snel weer op. Pogingen vanuit de VvE in contact te komen met de eigenaar lopen op niets uit. De VvE Beheerder heeft inmiddels toestemming van de VvE om over te gaan tot veilen van het appartement en vraagt Rezeev naar de mogelijkheden voor een executieveiling te informeren bij de deurwaarder.

Advies deurwaarder: start geen executieveiling!

De deurwaarder adviseert de VvE nog niet over te gaan tot het veilen van het appartement. Er kleven gezien de huidige omstandigheden te veel (financiële)  risico’s voor de VvE aan het veilen van het appartement. Een van de redenen is dat het eerder uitgesproken vonnis niet gebruikt zal kunnen worden als grond voor het veilen van het appartement, temeer daar de eigenaar iedere maand de gemaakte afspraken netjes nakomt. Op het moment dat de VvE dan toch zou willen veilen, loopt zij het risico dat vlak voor de veiling de tegenpartij in kort geding de rechter zal vragen de veiling te verbieden. De rechter zal hier gezien de omstandigheden dan mogelijk in mee gaan. Dit betekent dat alle (vooraf) gemaakte (notaris) kosten door de VvE zelf zullen moeten worden gedragen. Het gaat hierbij al snel om ruim €10.000. Daarnaast loopt de deurwaarder, gezien  de aangescherpte beslagregels, het risico als hij de veiling toch in werking zou zetten, klachtwaardig handelt.

Nieuwe procedure en dan alsnog appartement veilen

In samenspraak met de deurwaarder adviseert Rezeev de VvE de eigenaar voor het totaal openstaande bedrag nog een keer een 14-dagen-brief te sturen. Indien betaling uitblijft neemt zij het minnelijke incassotraject voor haar rekening, waarbij Rezeev in haar te versturen aanmaningen de eigenaar van het appartement erop wijst dat indien betalingen uitblijven, er zal worden over gegaan tot veilen van het appartement. Mocht de eigenaar niet overgaan tot betalen of het treffen van een regeling,  dan zal de eigenaar opnieuw worden gedagvaard. Het vonnis dat daarna wordt toegewezen kan dan worden gebruikt als grond voor het starten van de executieveiling. Kortom veilen van het appartement is altijd een optie maar afhankelijk van de omstandigheden is het de vraag of dit altijd verstandig is. Laat u dus vooraf goed informeren. Want zoals ik in een eerder column al schreef, is VvE-incasso bijna altijd maatwerk.

Persoonlijke aandacht bij VvE incasso loont

Heeft uw VvE een vordering op een lid? Vul dan onderstaand webformulier in om de vordering uit handen te geven:

  Uw bedrijfsgegevens:  JaNee


  JaNee

  Ondertekening:

  Dit bericht is geplaatst op  vrijdag 16 december 2022.

  Reacties


  Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

  Reageren op dit artikel kan hieronder.
  Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

  Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.