Rechter staat gebruik appartement als bordeel toe

Mag je een appartement als bordeel gebruiken? Daarover moest de rechtbank Rotterdam zich uitlaten. Het gebruik van een appartement in strijd met de daaraan in de splitsingsakte gegeven bestemming is in beginsel verboden. Zo moest een appartementseigenaar onlangs het gebruik van een appartement als Bed & Breakfast staken wegens strijd met de bestemming wonen. In de zaak die voor de Rotterdamse rechtbank diende, gebruikte de eigenaar zijn appartement als seksinrichting. Volgens de Vereniging van Eigenaars (VvE) is dat in strijd met de bestemming, namelijk café en magazijn. En een bordeel is geen café, en ook geen magazijn, aldus de VvE. Toch kwam de rechtbank tot een verrassend oordeel. Robert van Ewijk, advocaat VvE-recht, bespreekt de uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

Akte moet strikt uitgelegd worden

Omdat de meeste appartementseigenaren niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de reglementen van de VvE, zullen de huidige eigenaren niet precies weten wat de gedachten zijn geweest achter de bepalingen. Daarom moet de splitsingsakte uitgelegd worden naar objectieve maatstaven en op een manier zoals de appartementseigenaren de reglementen zullen begrijpen, aldus de rechtbank. Door deze manier van uitleg van de reglementen valt een Bed & Breakfast niet onder het begrip woning, is een discotheek geen restaurant en is een bordeel of seksinrichting geen café.

Gebruik als seksinrichting in beginsel verboden

De bestemming café met magazijn moet letterlijk uitgelegd worden en is wat anders dan een bordeel. De rechtbank is daar duidelijk over: het gebruiken van het appartement als seksinrichting is in strijd met de splitsingsakte. De VvE kan dus in beginsel optreden tegen dit gebruik en is gerechtigd te vorderen dat het appartement niet langer als sekshuis in gebruik zal zijn.

Vordering verjaard

De rechter wijst de vordering van de VvE echter niet toe. De eigenaar van het appartement heeft namelijk aangetoond dat het appartement al sinds de jaren-80 als bordeel in gebruik is; de vordering zou inmiddels verjaard zijn. Als bewijs daarvoor legt hij – onder andere – een vergunning van de gemeente Rotterdam over die in 1984 is afgegeven.

De rechter oordeelt dat de verjaringstermijn van 20 jaar begint te lopen op het moment dat de VvE en de andere eigenaren bekend waren of hadden kunnen zijn met het gebruik van het appartement als bordeel. Volgens de rechter worden vergunningen voor bordelen openbaar gemaakt en had de VvE daar kennis van kunnen nemen. Bovendien, zo oordeelt de rechter, zal het de leden van de VvE niet ontgaan zijn dat er een seksinrichting in het pand was. Kortom: de vordering van de VvE is verjaard en het bordeel mag blijven.

Bubbelbad geen ‘opbouw’

De VvE stelt voorts dat de exploitant van het bordeel zonder toestemming van de VvE in het souterrain bubbelbaden en enkele binnenwandjes heeft geplaatst. Omdat voor iedere op-, aan- of onderbouw toestemming van de vergadering vereist is, vordert de VvE verwijdering van de wanden en de bubbelbaden. De rechter gaat ook daarniet in mee: de bepaling in de reglementen is bedoeld voor de situatie waarin er een bouwwerk op het pand, aan het pand of onder het pand geplaatst is. De muren en de bubbelbaden zijn niet aan te merken als bouwwerken waar toestemming voor nodig is. Ook deze vordering van de VvE slaagt niet.

Kern: gebruik in strijd met de akte mag niet

Gebruik van een appartement in strijd met de daaraan in de akte van splitsing gegeven bestemming is in beginsel verboden. In de meeste gevallen zal de rechter het gebruik dus verbieden. Dit gebeurde bijvoorbeeld eerder dit jaar bij een appartement dat als Bed & Breakfast werd gebruikt: de rechter oordeelde dat dit in strijd was met de woonbestemming. De hierboven besproken uitspraak is een uitzondering: het gebruik als bordeel was weliswaar verboden, maar er kan niet meer tegen opgetreden worden omdat de vordering inmiddels is verjaard.

Legalisatie van verboden gebruik

Als één of meerdere eigenaren een appartement toch willen gebruiken voor een ander doel dan volgens de akte is toegestaan, dan kan dat alleen geregeld worden door de akte van splitsing te wijzigen of door daarvoor een vergaderbesluit te nemen. Dat laatste is op grond van de meeste splitsingsaktes toegestaan.

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 27 november 2013.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

2 reacties over “Rechter staat gebruik appartement als bordeel toe

 1. Rik van Dongen schreef:

  Het slot van het artikel bevat een fout.
  Op grond van de meeste (alle?) Splitsingsreglement is een besluit tot afwijkend *gebruik* WEL toegestaan
  Het wijzigen van de *bestemming* moet wel zoals in het artikel staat via een wijziging van de splitsingsakte.

 2. Nederlandvve.nl schreef:

  Beste Rik,
  Je hebt gelijk, dank voor je opmerkzaamheid. We hebben het aangepast!
  Met vriendelijke groet,
  Redactie Nederlandvve.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.