Geen biljart in gemeenschappelijke ruimte VvE

In maart 2014 besloot een VvE in Hellevoetsluis om toestemming te verlenen aan een eigenaar voor het plaatsen van een biljart in het gemeenschappelijke atrium. Een andere eigenaar is het daar niet mee eens en vraagt bij de kantonrechter vernietiging van het besluit. Die oordeelt dat de VvE niet in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen. Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk legt uit hoe de rechter tot dat oordeel kwam.

Door: Robert van Ewijk | voorheen werkzaam bij AMS Advocaten, nu als advocaat en partner werkzaam bij Lexys Advocaten.

Lexys VvE Advocaat

Biljart in atrium geplaatst

VvE P.C. Hooftstraat 9 – 107 in Hellevoetsluis beschikt over een groot atrium op de begane grond. Wanneer een VvE-lid een biljart heeft gekregen, meent hij dat het misschien wel een goed plan is om die in het atrium te plaatsen. Daarom benadert hij op de nieuwjaarsreceptie het bestuur van de VvE om daar toestemming voor te vragen. Het bestuur geeft die toestemming onder voorbehoud van goedkeuring van de vergadering. Die goedkeuring wordt op 5 maart 2014 met meerderheid van stemmen (3816 voor, 1413 tegen en 1455 blanco) gegeven.

Bezwaren tegen plaatsing

De verzoeker in deze zaak is het niet met de gegeven toestemming eens. Het atrium is niet bestemd voor het plaatsen van voorwerpen voor amusement: een VvE is geen gezelligheidsvereniging. Daarnaast draagt het plaatsen van een biljart niet bij aan het doel van de VvE, namelijk het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Bovendien gaat er een precedentenwerking van het besluit uit. Voor je het weet staat er ook een flipperkast en heb je een jukebox.

Tegenstanders niet gevraagd om bezwaren

De VvE voert daartegen aan dat het biljart een leuk gebruik is en voor iedereen. De mensen die tegen zijn, zijn niet zozeer tegen het biljart, maar hebben problemen met het feit dat ze in de eerste instantie niet zijn gevraagd of ze bezwaren hebben. Daarnaast wordt er slechts sporadisch gebruik gemaakt van de biljarttafel.

Bestuur moet biljart verwijderen

De kantonrechter is van mening dat de belangen van degenen die direct aan het atrium wonen onvoldoende zijn gerespecteerd. Als het biljart wordt gebruikt, is het goed voorspelbaar dat het geluidsoverlast geeft. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat het atrium een gezelschapsruimte zal worden en dat meerdere aanvragen zullen volgen. De stelling van de VvE dat het biljart slechts sporadisch wordt gebruikt maakt dat niet anders. Integendeel: daaruit blijkt juist het geringe belang van de VvE bij het besluit.

Niet in redelijkheid tot besluit gekomen

Er ligt bovendien geen weldoordacht plan aan het besluit ten grondslag, waarbij de behoefte van de eigenaren is onderzocht. Daarom komt de kantonrechter tot de conclusie dat de VvE niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen en gaat over tot vernietiging daarvan. Het bestuur van de VvE moet zorgen voor verwijdering van het biljart uit de gemeenschappelijke ruimte.

Dit bericht is geplaatst op  maandag 23 februari 2015.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

2 reacties over “Geen biljart in gemeenschappelijke ruimte VvE

  1. Inge Nijhuis schreef:

    Jeetje, wat is er nu weer tegen een biljart in de gemeenschappelijke zaal? De mensen vinden het erg gezellig om af en toe een balletje te stoten en onze woningstichting heeft ZELF toestemming gegeven dat hier een biljartvereniging komt biljarten. Dat zijn besluiten die niet zomaar terug te draaien zijn. Mede doordat de mensen die hier praat over maken nooit in de zaal komen. Beetje gezoek en gezeur vind ik dit!

  2. Joost Moonen schreef:

    Wat er tegen is staat toch duidelijk in het artikel. Niets tegen het biljard als zodanig, maar het besluit is niet op een juiste wijze tot stand gekomen. Daarom is het besluit door de rechter vernietigd. Er hoeft dus niets teruggedraaid te worden, want er ligt geen besluit (meer).

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.