Hogere servicekosten voor verhurende eigenaar?

Een interessante discussie in het VvE Forum vorige week, namelijk over de vraag of een Vereniging van Eigenaars (VvE) aan een verhurend VvE-lid hogere servicekosten in rekening mag brengen. Dat mag dus niet. Zelfs niet als de vergadering daartoe besluit of als het is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Lees hieronder hoe dat zit en klik hier voor de discussie in het VvE Forum

Verhuur zou kostenverhogend werken

Sommige VvE’s zijn van mening dat hogere bijdragen van verhurende eigenaren geoorloofd zouden zijn omdat verhuur kostenverhogend zou werken. Een andere redenering is vaak dat het handhaven van reglementen op huurders lastig zou zijn, en worden de hogere bijdragen dus als een soort boete gezien. In de VvE van de casus die in het VvE Forum is besproken staat daarom in het huishoudelijk reglement de volgende tekst:

“Bij verhuur of in gebruik geven van het appartement is de eigenaar van het betreffende appartement een extra ledenbijdrage verschuldigd van 10% per maand voor de extra kosten veroorzaakt door het verhuren of in gebruik geven van het appartement aan niet eigenaars.”

Een dergelijke bepaling in het huishoudelijk reglement is echter nietig, want in strijd met de splitsingsakte. Dat is slechts anders indien expliciet in de splitsingsakte staat dat de VvE dit wel kan bepalen, maar dat komt bijna nooit voor.

Verhouding servicekosten vastgelegd in splitsingsakte

De ledenbijdragen die elk VvE-lid maandelijks aan de VvE moet betalen, worden door de vergadering (ALV) vastgesteld en zijn gebaseerd op de totale kosten die de VvE heeft: de begroting. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met ieders breukdeel. In de splitsingsakte staat namelijk wat de breukdelen zijn die bij de appartementen horen en dus in welke verhouding de leden moeten bijdragen aan de kosten van de VvE: de door die eigenaar te betalen ledenbijdragen (of servicekosten) dus.

Afwijken splitsingsakte nietig

Als de ALV van de VvE zou besluiten om bij verhurende eigenaren af te wijken van de in de splitsingsakte vastgelegde breukdelen, dan wordt een nietig besluit genomen. Dat besluit is dan dus ongeldig en de verhurende eigenaar hoeft de hogere bijdragen dus niet te betalen. Dat is zelfs zo als het besluit is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Handhaven VvE-reglementen op huurders

Voor zover verhuur van appartementen voor de VvE al kostenverhogend zou werken, geldt dus dat die kosten niet kunnen worden verdisconteert in de ledenbijdragen van de verhurende eigenaar. Voor het handhaven van de VvE-reglementen op huurders zijn wel mogelijkheden. Zo is elke huurder (in de modelreglementen aangeduid als ‘gebruiker’) gehouden een zogenaamde gebruikersverklaring te ondertekenen. Als dat is gebeurd, dan kunnen de VvE-reglementen (de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement) ook ten aanzien van de huurder gehandhaafd worden.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 23 februari 2016.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

3 reacties over “Hogere servicekosten voor verhurende eigenaar?

 1. Gert de Jong schreef:

  Niet zo’n slimme zet van de betreffende VvE. Alsof iedere huurder er een potje van maakt. Had de VvE soms ook zo’n regeling voor bepaalde kopers die in hun ogen kosten verhogend wonen. Bedankt voor het delen en medeling dat niet alles zomaar in het HR mag.
  Gert de Jong
  VvE beheerder

 2. Monique schreef:

  Klinkt logisch, maar welke jurist heeft hier naar gekeken? Wij hebben een vergelijkbaar issue bij onze VvE.

 3. ZZ schreef:

  Deze uitspraak is eigenlijk te eenzijdig. Ik ben zelf lid van een VvE en in deze VvE zit een verhuurder met 20% van de appartementen. De huurders blijven in 90% van de gevallen niet langer dan een jaar. Dit geeft de VvE een behoorlijke verzwaring in de administratieve taak; voorts is de afgelopen jaren gebleken dat alle vandalisme en politie overlast in- rondom de flat toe te schrijven is aan een huurder en niet aan eigenaar/bewoner.

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.